Siirry suoraan sisältöön

Yleistä runkosopimusta koskeva neuvottelutulos hyväksyttiin

Yleistä runkosopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi 4.4.2023 ja osapuolet ovat sen hallinnoissaan hyväksyneet.

Mies naputtelee läppäriä meren äärellä.
 
Uusi työehtosopimus tulee voimaan tänään 14.4.2023 ja se päättyy 28.2.2025.
 
Viime vuonna solmittu työehtosopimus oli alun perin kaksivuotinen. Toinen vuosi oli ns. optiovuosi: sopimus voitiin irtisanoa, jos optiovuoden palkankorotuksesta ei päästy sopimukseen. Erto joutui irtisanomaan työehtosopimuksen päättymään 28.2.2023. Yleisen runkosopimuksen osalta päädyttiin ns. yleisen linjan mukaiseen palkkaratkaisuun, jonka kustannusvaikutus on kahden vuoden aikana 7 %. Se koostuu 1 %:n suuruisesta kertaerästä ja kahdesta palkankorotuserästä, mikä sisältää työnantajan päätettävissä olevan 0,5 %:n suuruisen työpaikkakohtaisen erän. Vaikka sopimukseen päästiin vasta sopimuskauden päättymisen jälkeen, se ei myöhentänyt palkankorotuksia, koska ne laskettiin yleisen linjan mukaisesti alkamaan kertakorvauksen osalta kolmen ja yleiskorotuksen osalta neljän kuukauden kuluttua laskettuna edellisen sopimuskauden päättymisestä.
 
Työehtosopimuksen keskeinen sisältö on seuraava:
 

Palkankorotukset

 
Kertakorvaus kesäkuussa 2023
 
Kesäkuun 2023 normaalin palkanmaksun yhteydessä maksetaan erillinen kertaluonteinen korvaus 418 euroa. Kertakorvaus maksetaan niille työehtosopimuksen piirissä oleville toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Kertakorvaus maksetaan myös sairaslomalla ja perhevapaalla oleville sekä lomautetuille. Osa-aikaiselle toimihenkilölle kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Yleiskorotus ja työpaikkakohtainen erä heinäkuussa 2023
 
Palkkoja korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,2 %:n yleiskorotuksella ja 0,3 %:n työpaikkakohtaisella erällä, jonka suuruus lasketaan toukokuun 2023 palkkasummasta luontoisetuineen. Työpaikkakohtaisen erän jakamisen periaatteista ja kohdentumisesta neuvotellaan 15.5.2023 mennessä luottamusmiehen tai sen puuttuessa koko henkilöstön kanssa. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen työnantaja päättää sen käyttämisestä. (ks. tarkemmin neuvottelutulos).
 
Yleiskorotus ja työpaikkakohtainen erä toukokuussa 2024
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,3 %:n yleiskorotuksella ja 0,2 %:n työpaikkakohtaisella erällä, jonka suuruus lasketaan maaliskuun 2024 palkkasummasta luontoisetuineen. Työpaikkakohtaisen erän jakamisen periaatteista ja kohdentumisesta neuvotellaan 15.3.2024 mennessä luottamusmiehen tai sen puuttuessa koko henkilöstön kanssa. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen työnantaja päättää sen käyttämisestä. (ks. tarkemmin neuvottelutulos).
 

Henkilöstön edustajien korvaukset

 
Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.7.2023 lukien 3,2 %:lla ja 1.5.2024 lukien 2,3 %:lla.
 

Työryhmä

 
Sopimuskauden aikana toimii työryhmä, joka voi uudistaa työehtosopimusta ja käsitellä myös perhevapaauudistusta.
 
 
Lisätietoja:
 
Juristi Juha-Matti Moilanen, juha-matti.moilanen@erto.fi 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin