Siirry suoraan sisältöön

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Toimihenkilöliitto Erto, SuPer ja Tehy ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kaikille yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoille. Kielto alkaa 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 16.5.2023 klo 13.00. 

Käsi kirjoittaa vihkoon.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on neuvoteltu jo tammikuusta lähtien. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina 28.4.2023, sillä työnantajaliitolla ei ollut halua korjata alan suuria ongelmia, kuten palkkauksen jälkeenjääneisyyttä julkiseen sote-sektoriin verrattuna.
 
Osapuolet ovat vuodesta 2018 lähtien voimassa olleen työehtosopimuskirjauksen mukaan sitoutuneet kuromaan palkkaeroa umpeen tulevissa työehtosopimusratkaisuissa. Silti työnantajaliitto on ollut neuvotteluissa haluton huolehtimaan edes siitä, ettei palkkaero pääse edelleen kasvamaan.
 
”On kestämätöntä, että yksityisellä sektorilla työskentelevien palkkaus on huomattavasti pienempi kuin niillä, jotka tekevät samaa työtä julkisella sektorilla. Näin hyvinvointialueet pystyvät käyttämään yksityistä sosiaalipalvelusektoria säästökeinona sen työntekijöiden kustannuksella”, toteaa Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola.
 
Riittävän palkkauksen lisäksi työntekijäjärjestöjen tavoitteet ovat liittyneet mm. vaihtelevan työajan sopimuksia sekä vuosilomien antamista koskevien ongelmien korjaamiseen.
 
Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.4.2023. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vauhditetaan neuvottelutuloksen syntymistä.
 
Lisätietoja:
 
Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521, saara.arola@erto.fi 
 
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
 
Erto, SuPer ja Tehy kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt, ensi- ja turvakodit sekä yksityiset päiväkodit.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin