Siirry suoraan sisältöön

Ylityökorvaukset jäivät saamatta – Erton lakiapu auttoi tilanteessa

Ertossa hoidetaan vuosittain pari sataa juttua, jossa työnantajalla ja työntekijällä on erimielisyyttä esimerkiksi palkasta tai työsuhteen ehdoista.

Työtekijä työskentelee kellon ollessa etualalla.
Eräs Erton jäsen otti työsuhteen päätyttyä yhteyden työsuhdeneuvontaan maksattomien ylityökorvausten vuoksi. Hän oli työtovereiltaan kuullut, että yrityksessä oli muillakin työntekijöillä ongelmia väärin maksettujen ylitöiden kanssa. 
 
”Erton juristin selvittäessä asiaa kävi ilmi, että työpaikalla oli käytössä työehtosopimuksen vastainen työaikapankkijärjestelmä, jonka avulla ylityötunteja vaihdettiin vapaa-ajaksi tunti tunnista -periaatteella”, Erton edunvalvontajohtaja Saara Arola kertoo.
 
Alan työehtosopimus kuitenkin edellyttää ylitöiden maksamista korotettuna palkkana. Ylityöt voidaan siirtää työaikapankkiin vain korotettuna vapaa-aikana.
 
”Työnantaja kieltäytyi maksamasta ylityökorvauksia ja väitti, etteivät työntekijät olleet etukäteen pyytäneet lupaa ylitöihin. Osa ylimääräisistä tunneista oli kuitenkin suunniteltu jo työvuorolistaan”, Arola sanoo.
 
Asiasta neuvoteltiin pitkään työnantajan kanssa, ja lopulta työnantaja suostui maksamaan korvausta tehdyistä ylitöistä. Näin vältettiin pitkä oikeusprosessi ja jäsen sai korvauksen tekemistään ylityötunneista.
 
”Erimielisyyksien välttämiseksi onkin tärkeää etukäteen sopia menettelytavat niihin tilanteisiin, kun työ vaatii, että joudutaan tekemään etukäteen suunniteltua pitempiä työvuoroja. Työntekijän täytyy joka kerta erikseen muistaa pyytää lupa ylitöihin, mielellään kirjallisesti”, Saara Arola muistuttaa.
 
Arolan mukaan kannattaa pyytää etukäteen työnantajalta toimintaohjeita sellaisen tilanteen varalta, että esimies ei ole tavoitettavissa työvuoron päättyessä eikä työaika ole riittänyt annettujen työtehtävien hoitamiseen. Ilman lupaa ei kannata listaan merkittyä työvuoroaan pidentää, sillä siitä ei välttämättä saa korvausta.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin