Älä pidennä työpäivääsi, jos olet osittain lomautettu!
Blogi

Älä pidennä työpäivääsi, jos olet osittain lomautettu!

Kirjoittaja: Helena Lievonen Julkaistu:

ERTOn työsuhdeneuvonnasta on viime aikoina kysytty, voiko osittain lomautettu tehdä pidempää työaikaa. Erityisesti ansiosidonnaisen korvauksen kannalta tätä ei kannata tehdä.

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päivän määräajaksi, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos työnantajalla on tuotannollis-taloudellinen peruste työntekijän irtisanomiseen, työntekijä voidaan lomauttaa myös toistaiseksi. Työntekijä voidaan lomauttaa myös osittain esimerkiksi niin, että hän tekee lyhyempää päivää tai lyhyempää viikkoa.

Meiltä on nyt työsuhdeneuvonnassamme kyselty, voiko osittain lomautetun työaikaa pidentää. Esimerkiksi osittain lomautetun kirjanpitäjän säännöllinen 7,5 tunnin työpäivä ei riitä töiden tekemiseen, ja hän harkitsee työpäivän pidentämistä liukumalla tai ylitöinä. Työnantajan edellytykset tarjota työtä eivät ole silloin vähentyneet. Tilanne on sama, jos työnantaja merkkaa keskimääräistä työaikaa tekevälle optikolle työvuorolistaan säännöllistä työaikaa pidempiä työvuoroja ja aikoo tasoittaa työtunnit joskus hamassa tulevaisuudessa syksyllä.

Kun työtä on enemmän tarjolla, ei työpäiviä saa pidentää, vaan työnantajan tulee perua osittaiset lomautukset tai kutsua kokoaikaisesti lomautetut takaisin töihin, koska silloin ei ole enää laillista perustetta lomautuksille.

Joten älä pidennä työpäivääsi liukumalla, jos olet itse osittain lomautettu! Älkääkä hyväksykö työvuoroja, jotka ovat pidempiä kuin tessin tai työsopimuksen mukainen säännöllinen päivittäinen työaika. Muuten ei todellinen työmäärä ja siitä selviäminen tule työpaikalla esiin.

On myös huomioitava, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa osittaisen lomautuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautuksen kohdalla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Tämä tarkoittaa, että 80 % raja ei saa ylittyä kalenteriviikon aikana tai päivärahan maksaminen kyseiselle viikolle estyy.

Jos tarvitset neuvoja ja tukea, ole yhteydessä työsuhdeneuvontaamme 09-613 231 klo 9:30-13:30.

 

Helena Lievonen
Lakimies

Lakimies, jonka neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoala ja Accountor.