Käytä työttömyysaika hyväksi
Haasteiden edessä

Käytä työttömyysaika hyväksi

Kirjoittaja: Juho Paavola

Työttömyyden kohdatessa uuden työn löytäminen vaatii avointa mieltä ja halua opetella itselleen vieraita asioita. Sohvalla kitumisen sijaan aika kannattaa käyttää kursseilla omien työelämätaitojen kehittämiseen.

Pettymys on harvoin iloinen tapahtuma. Työttömyys nakertaa paitsi lompakkoa myös käsitystä omasta itsestä.

”Ihmisissä on tosin eroja. Vastavalmistuneelle työnhakijaksi ilmoittautuminen voi olla luonnollinen osa uraputkea, mutta 30 vuotta samassa työpaikassa olleelle se voi olla isokin shokki”, Keski-Suomen TE-keskuksen asiantuntija Salla Juga sanoo.

Mitä nopeammin ihminen aloittaa uuden työn etsimisen, sitä paremmat ovat mahdollisuudet työllistyä. Työelämä muuttuu nopealla vauhdilla, ja monen työnantajan silmissä pitkä poissaolo viestii siitä, että työelämätaidot ovat väistämättä jääneet jälkeen – oli se sitten totta tai ei.

”Työttömyysaika kannattaa ehdottomasti käyttää itsensä kehittämiseen ja uusien taitojen hankkimiseen.”

Tunnista omat vahvuutesi

Työpaikkailmoitusten katsominen saa helposti nostamaan kädet pystyyn. Vaaditaan asiaosaamista, ihmissuhde- ja asiakastaitoja, monipuolista kielipäätä, innovatiivisuutta ja täydellistä digitaalista osaamista. Mutta ainahan haluta saa, Juga muistuttaa.

”Moniosaajia haetaan, mutta vaatimuksia ei kannata pelästyä. Ei kenenkään osaaminen ole niin täydellistä, ja kyllä työnantajat sen itsekin ymmärtävät”, Juga sanoo.

Täydellisen työkalupakin tavoittelun sijaan katse kannattaakin kääntää omaan osaamiseen ja miettiä, minkälaisista asioista on saanut työssään kehuja. Etenkin pitkällä työuralla karttuu paljon taitoja, joita ei arjen kiireessä tule edes huomanneeksi.

”Tärkeä on asenne. Mitä paremmin osaa arvostaa omaa ammattitaitoaan ja unohtaa ennakkoluulonsa uusia aloja ja työllistymistapoja kohtaan, sitä helpompaa on löytää uusi urapolku.”

TE-toimiston kurssit ensimmäinen askel

Hyvä tapa aloittaa työnhaku ovat työnvälityksestä vastaavien alueellisten TE-toimistojen ilmaiset kurssit.

”Työvoimakoulutukset ovat täydentävää ja pätevöittävää koulutusta. Osa on pitempää ammatillista osaamista kasvattavia koulutuksia, mutta yhtä hyvin voi vaikka suorittaa hygieniapassin tai ensiapukortin”, Juga antaa esimerkin.

Hieman teoreettisempaa lähestymistapaa tarjoavat TE-toimistojen työnhaku- ja uravalmennukset. Kursseilla selvitetään, mitkä ovat ihmisen vahvuudet ja luodaan suunnitelma uuden työn löytämiseksi. Usein käytännön koulutuksesta vastaavat oppilaitokset tai koulutusyritykset.

”Erityisesti pitempään työssä olleille nämä ovat hyödyllisiä, sillä niin työelämän vaatimukset kuin työnhakukin ovat muuttuneet suuresti siitä, kun viimeksi haki töitä.”

Täyttääkö ammattiliiton koulutus ehdot?

Saadakseen täyttä työttömyyskorvausta työttömän on osoitettava aktiivisuutensa uuden työn etsinnässä tai itsensä kouluttamisessa. Työttömyyskassat hyväksyvät TE-toimistojen kurssit aktiivisuudeksi, mutta myös monet ammattiliitot järjestävät täydennyskoulutuksia.

”Niiden hyväksyntää on laajennettu, mutta se on edelleen tapauskohtaista. Jos omasta ammattiliitosta löytyy hyödyllinen kurssi, kannattaa kysyä omasta työttömyyskassasta, ja varmistaa miten he siihen suhtautuvat”, Juga vinkkaa.

Alan vaihtoa harkitsevalle hyvä vaihtoehto on täydentää osaamistaan ja tutkintoaan koulun penkillä, kuten ammattioppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Niin sanottu omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella onnistuu 25 vuotta täyttäneille. Kun sopiva opiskelupaikka löytyy, TE-keskus arvioi sen hyödyt ja tekee päätöksensä tuen myöntämisestä.

”Jos TE-keskus katsoo, että tutkinto parantaa mahdollisuuksia työllistyä, se voi myöntää tuen. Päätoimisten opiskelujen aikana saa kaksi vuotta samaa tukea kuin saisi työttömänä muutenkin.”