Työnantaja oli maksanut työntekijälle vuosia liian pientä palkkaa – joutui korvaamaan 16 000 euroa 
Haasteiden edessä

Työnantaja oli maksanut työntekijälle vuosia liian pientä palkkaa – joutui korvaamaan 16 000 euroa 

Käräjäoikeus määräsi työnantajan maksamaan ERTOn jäsenelle maksamatta jääneitä palkkoja yhteensä 16 000 euroa. Työntekijän palkka oli koko hänen työsuhteensa aikana ollut liian pieni, koska työnantaja oli soveltanut työsuhteessa väärää työehtosopimusta. Palkan olisi pitänyt määräytyä ERTOn esittämän työehtosopimuksen vähimmäispalkan mukaan.

Jäsenemme oli yhteydessä työsuhdeneuvontaan, koska hän halusi selvittää työsuhteensa päättymiseen liittyviä epäselvyyksiä. Selvittelyssä kävi ilmi, että epäselvyyttä oli ollut päättymisen lisäksi myös esimerkiksi siitä, mitä työehtosopimusta hänen työsuhteessaan olisi tullut soveltaa ja oliko hänelle maksettu palkka oikein.

“Kun saimme selville oikean työehtosopimuksen, ilmeni että jäsenellemme oli koko työsuhteen ajan maksettu liian pientä palkkaa. Hänen palkkansa oli ollut siis pienempi kuin meidän näkemyksen mukaisessa oikeassa työehtosopimuksessa sovittu vähimmäispalkka, kertoo ERTOn lakimies Sini Maijala.

Asiaa yritettiin ratkaista neuvottelemalla työnantajan kanssa, mutta työnantaja kieltäytyi maksamasta jäsenellemme maksamatta jääneitä palkkoja.

“Työnantaja katsoi, että jäsenemme työsuhteessa oli noudatettu toista, heidän mielestään oikeaa työehtosopimusta, jonka mukaan hänelle olisi maksettu oikeansuuruista palkkaa. Lopulta jäsenemme haki maksutonta oikeusturvaamme, joka hänelle myönnettiin ja niin veimme asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi, Maijala kertoo.

Työnantaja vastaa aina viime kädessä oikean työehtosopimuksen noudattamisesta. Edes työsopimuksella ei voi sopia, että työsuhteessa sovellettaisiin niin sanotusti väärää työehtosopimusta.

Oikea työehtosopimus ratkaistiin lopulta työntekijän työtehtävien mukaan, joista myös tuli riitaa oikeudenkäynnin aikana. Asiassa pyydettiin myös lausunto työtuomioistuimelta.

Työtuomioistuimessa ammattiliitot, jotka olivat neuvotelleet nämä riidanalaisina olevat työehtosopimukset, saivat ERTO mukaan lukien esittää oman näkemyksensä niiden soveltumisesta jäsenen työhön. Käräjäoikeus katsoi lopulta, että työntekijään olisi pitänyt soveltaa ERTOn esittämää työehtosopimusta.

Liian pienen palkan seurauksena myös työntekijän lomapalkat, lomarahat sekä lomakorvaukset olivat jääneet liian pieniksi. Käräjäoikeus määräsi työnantajan maksamaan jäsenellemme yhteensä noin 16 000 euroa maksamatta jääneitä palkkoja, lomapalkkoja, lomarahaa ja lomakorvausta viivästyskorkoineen.

“Todellisten maksamatta jääneiden palkkojen kokonaismäärä oli vielä suurempi, mutta oikeudessa emme voineet vaatia palkkoja kuin vain viimeiseltä viideltä vuodelta. Sitä vanhemmat palkat olivat jo lain mukaan vanhentuneet”, Maijala kertoo.

Työnantaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta vielä hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväksi, joten käräjäoikeuden tuomio jäi lopullisena voimaan.

Tiesitkö tämän oikeusturvasta?

Monet liitot tarjoavat jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen oikeuteen päätyvien riitojen varalle. Tällainen vakuutus kattaa kuitenkin vain hyvin rajatun osan kuluista: vakuutuksessa on yleensä omavastuuosuus ja enimmäiskorvaus on usein 10 000–15 000 euroa, vaikka kulut voivat helposti nousta oikeusriidassa korkeammaksikin.

Lisäksi oikeudenkäynnissä hävinnyt osapuoli joutuu usein korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jolloin maksettavaa voi tulla useita kymmeniä tuhansia euroja. Siten oikeusturvavakuutuksesta huolimatta työntekijä joutuu ottamaan ison henkilökohtaisen riskin viedessään jutun oikeuteen. ERTOn oikeusturva sen sijaan kattaa kaikki oikeudenkäyntikulut, myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos juttu hävittäisiin. ERTOn jäsen ei siis koskaan joudu itse maksamaan mitään. Tästä syystä oikeusturvamme on yksi maan parhaista.