Viisi vinkkiä työsopimuksen tekemiseen
Töissä

Viisi vinkkiä työsopimuksen tekemiseen

Työsopimusta tehdessäsi sinun kannattaa kiinnittää huomiota ainakin muutamiin asioihin. Näin varmistat itsellesi reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot.

1. Valmistaudu hyvin

Jos mahdollista, lue työsopimus läpi jo ennen allekirjoitustilaisuutta. Jos työsopimusta allekirjoittaessa siinä on sinulle epäselviä kohtia, pyydä lisäaikaa tutustumiseen. Työsopimuksessa mahdollisesti viitattaviin liitteisiin kannattaa myös tutustua etukäteen. Valitse muutama sinulle tärkeä kohta työsopimuksessa, joista haluat neuvotella. Muista, että kaikkea ei voi muuttaa. Selvitä myös, mitä työehtosopimusta yrityksessä tai toimialalla noudatetaan. Työehtosopimuksen puuttuessa voit ehdottaa sopimuksen pohjaksi Yleistä runkosopimusta, jotta saat samat ehdot kuin työehtosopimuksen alaiset työntekijät. Mieti palkkatoiveesi esimerkiksi työehtosopimuksen tai palkkasuositusten pohjalta. Kysy myös rohkeasti palkallista tai palkatonta vuosilomaa ensimmäisen kesän ajalle, vaikkei lomaa virallisesti vielä kertyisikään.

2. Tee työsopimus kirjallisesti

Voit tehdä työsopimuksen myös suullisesti tai sähköisesti, mutta kirjallinen työsopimus on molempien osapuolten etu. Tarkista, että kaikki sovitut asiat kirjataan työsopimukseen, älä jätä suullisen sopimuksen varaan esimerkiksi luvattuja etuja.

3. Kirjaa ainakin työtehtävät, työaika, työntekopaikka ja palkka

Pelkkä tehtävänimike ei välttämättä ole itsessään riittävän kuvaava, vaan työtehtävät on hyvä määritellä mahdollisimman tarkasti esimerkiksi työnkuvausliitteenä. Tällöin työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa sovittuja työtehtäviä olennaisesti. Myös jos työntekopaikkaa ei ole määritelty, työnantajalle saattaa olla oikeus siirtää työntekijä toiseen toimipisteeseen. Sopimuksessa on hyvä sopia työajasta (esim. 7,5h/pv, 37,5 h/vko, ma-pe klo 8-16) tai voidaan sopia esimerkiksi liukuvasta työajasta. Jos työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, sopimuksessa olisi hyvä sopia myös palkankorotuksista. Myös irtisanomisaika ja mahdollinen koeaika ovat usein osana sopimusta.

4. Muista, että määräaikainen työsopimus vaatii aina perustellun syyn

Perustelu syy määräaikaiseen työsopimukseen on esimerkiksi työn kausiluonteisuus, sijaisuus, projektiluontoisuus tai työntekijän oma pyyntö. Ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Työntekijän etu voi olla, että määräaikaiseen työsopimukseen kirjataan irtisanomisehto, sillä ilman ehtoa työntekijä sitoutuu työskentelemään yrityksessä sopimuksen loppuun asti.

5. Allekirjoita työsopimus ennen kuin irtisanoudut nykyisestä työtehtävästä ja viimeistään ennen työnteon aloittamista

Muista, että allekirjoitettu työsopimus sitoo molempia osapuolia ja muuttaminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan molempien osapuolien toiveesta. Älä siis allekirjoita mitään sellaista, mitä et hyväksy tai mitä et ymmärrä.

ERTOn nettisivujen tiedostopankista ja työehtosopimuksista löydät valmiita työsopimusmalleja. Jäsenemme voivat tarkistuttaa halutessaan työsopimuksensa myös ERTOn työsuhdeneuvonnan tarkistuspalvelun kautta.