Miten lomaraha lasketaan?
Töissä

Miten lomaraha lasketaan?

Lomaraha on 50 prosenttia lomapalkasta ja se kilahtaa valtaosan tilille lomapalkan päälle. Tarkista oman alasi työehtosopimuksesta tai työpaikalla, liittyykö lomarahan saamiseen jotain erityisehtoja.

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin, vaan sen maksamisesta sovitaan työehtosopimuksessa tai työpaikalla. Jos työpaikalla on aiemmin maksettu lomarahaa, sen maksamista ei voi lopettaa yhtäkkiä. Kun lomarahaa maksetaan, siihen ovat oikeutettuja kaikki työntekijät, myös osa-aikaiset ja määräaikaiset.

Lomaraha tunnetaan myös alkuperäisellä nimellään lomaltapaluuraha. Kyse on samasta asiasta.

Kuinka paljon lomaraha on?

Lomaraha on 50 prosenttia lomapalkasta. Jo siis lomapalkkasi on 2000 euroa, lomaraha on 1000 euroa.

Milloin lomaraha kilahtaa tilille?

Lomarahan maksamisajankohta vaihtelee työehtosopimuksen ja työpaikan käytäntöjen mukaan. Usein lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä, toisiaan vasta lomien jälkeen. Osalla aloista on käytäntönä maksaa puolet lomarahasta ennen lomaa ja loput lomalta palatessa.

Useimmissa työehtosopimuksissa on sovittu, että lomarahaan on oikeutettu vain, kun palaa töihin loman jälkeen. Jos esimerkiksi irtisanoutuu niin, ettei tule enää loman päätteeksi töihin, lomaraha voi jäädä saamatta.

Kesälomasijaiset eivät useinkaan saa lomarahaa, sillä he eivät yleensä pidä ansaitsemaansa lomaa, vaan lomat maksetaan heille lomakorvauksena loppupalkan yhteydessä. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu, ettei lomakorvauksesta tarvitse maksaa lomarahaa..

Voiko lomarahan vaihtaa vapaaksi?

Useimmiten lomarahan voi vaihtaa vapaaksi, mutta tämäkin vaihtelee aloittain ja työpaikoittain. Käytäntö selviää työehtosopimuksesta tai kysymällä suoraan työpaikalla.

Lomarahavapaan pitämisessä kannattaa olla tarkkana. Lomarahavapaa on muodollisesti vapaata eikä lomaa, joten se ei välttämättä kerrytä uutta vuosilomaa. Etenkin jos pitää lomarahavapaan kuukauden kesäloman päälle, sille kuukaudelle ei välttämättä kerry riittävästi uutta lomaa kerryttäviä työpäiviä. Tässä tapauksessa seuraavana vuonna loma voikin olla muutama päivä lyhyempi. Usein työehtosopimuksessa on kuitenkin sovittu, että myös lomarahavapaa kerryttää uutta lomaa.

Selvitä lisäksi, lasketaanko lomarahavapaapäiviksi myös lauantait, kuten varsinaisella vuosilomalla. Työntekijän ei kannata vaihtaa rahakorvausta sellaiseen vapaapäivään, joka ei muutoinkaan olisi työpäivä. Osassa työehtosopimuksia on myös sovittu, että lomarahavapaalla sairastuessa vapaan voi siirtää pidettäväksi myöhemmin.

Vinkit antoi ERTOn lakimies Sini Järvinen.