Siirry suoraan sisältöön

Kokoaikaisesta kuukausipalkkaisesta osa-aikaiseksi – tiesitkö vaikutuksesta lomapalkkaan? 

Kesäkuukausina ehdotonta ykkössijaa lakitiimimme neuvonnassa pitävät vuosilomaa koskevat kysymykset. Vuosilomalain tulkinta koetaan monesti vaikeaksi erityisesti vuosilomapalkan osalta.  

Nainen lenkkareissa rappusilla
Kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja palkka voivat työsuhteen aikana muuttua kokoaikaisesta osa-aikaiseksi monesta eri syystä. Sopimishetkellä ei välttämättä kuitenkaan tule mieleen, että työajan muutoksella on tehtävän työajan ja maksettavan palkan lisäksi vaikutusta tulevaisuudessa myös lomanpalkan laskennassa. Lomapalkka lasketaan eri tavalla riippuen siitä, mihin kohtaan lomanmääräytymisvuotta muutos osuu. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. välinen ajanjakso.   

Kun muutos tapahtuu lomanmääräytymisvuoden aikana 

Lomanmääräytymisvuoden aikana kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyneen kuukausipalkkaisen työntekijän loma-ajan palkka lasketaan prosentuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että lomapalkka on joko 9 % tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden ansioista. Sama koskee osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön lomanmääräytymisvuoden aikana siirtyneitä kuukausipalkkaisia työntekijöitä.  
 
Esimerkki: Erno on sopinut osa-aikatyön tekemisestä työnantajansa kanssa 1.11. lukien. Hänen työaikansa lyhentyy 60 prosenttiin ja palkka laskee 3000 eurosta 1800 euroon. Erno aloittaa loman 3.7. Lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti koko lomanmääräytymisvuoden, eli ajalla 1.4.–31.3., kertyneistä ansioista.  
 

Kun muutos tapahtuu lomanmääräytymisvuoden jälkeen, ennen lomaa 

Vuosilomalain mukaan lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan perusteella määräytyvän kuukausipalkan mukaan, mikäli muutos tapahtuu vasta lomanmääräytymisvuoden jälkeen, mutta ennen vuosiloman alkamista. Tämä käytännössä tarkoittaa, että lomapalkka maksetaan ennen muutosta maksetusta kuukausipalkasta, eli siitä palkasta, mitä on maksettu koko lomanmääräytymisvuoden ajan. 
 
Esimerkki (osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön): Jarmo on ollut osittaisella hoitovapaalla koko lomanmääräytymisvuoden ajan. Hänen työaikansa on lyhentynyt 80 prosenttiin ja palkka laskenut 3000 eurosta 2 400 euroon. Jarmon osittainen hoitovapaa päättyy ja hän palaa täyteen työaikaan 1.5. lukien. Loma alkaa 3.7. Lomapalkka lasketaan 2400 euron palkasta.  
 
Esimerkki (kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön): Tiina jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle 1.5. lukien, jolloin hänen työaikansa lyhenee 50 prosenttiin ja samoin palkka laskee puolella 3000 eurosta 1500 euroon. Tiina aloittaa loman 3.7. Lomapalkka lasketaan 3000 euron palkasta.  
 
Huomioithan, että edelliset esimerkit pohjautuivat vuosilomalakiin. Vuosilomapalkan laskennasta voi olla myös määräyksiä työsuhteessa sovellettavassa työehtosopimuksessa. Yleensä asiat ratkeavat yhteydenotolla työnantajan palkanlaskentaan. Mikäli siis loma-ajan palkkalaskelman tulkitseminen tuottaa päänvaivaa, pyydä matalalla kynnyksellä selvitystä siitä työnantajaltasi.
 
Lisäksi voit jäsenenämme ottaa tarvittaessa maksutta yhteyttä myös Erton lakitiimin neuvontaan.  

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin