Siirry suoraan sisältöön

Onko työntekijällä oikeus pitää neljän viikon kesäloma yhtäjaksoisesti? 

Vuosilomalain mukaan työnantaja määrää loman ajankohdan kuultuaan työntekijää. Työnantajan oikeutta määrätä loman ajankohta rajaa laissa säädetty lomakauden määritelmä.

Nainen kääntää päätään hiukset hulmuten.

Työntekijän ansaitsemasta vuosilomasta 24 päivää eli kesäloma tulee antaa lomakaudella eli välillä 2.5.–30.9. Talviloma eli se osa lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää, tulee antaa työnantajan määräämänä aikana ajalla 1.10.–30.4.  

Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin. 

Jos loman antaminen lomakaudella aiheuttaa kausiluonteisessa työssä olennaisia vaikeuksia työnantajan toiminnalle, kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana. Esimerkkejä kausiluonteisesta työstä ovat jäätelönmyynti ja asfalttityöt kesällä. 

Lähtökohta on yhtäjaksoinen loma

Vuosilomalain lähtökohta on, että sekä kesäloma että talviloma annetaan yhdenjaksoisena.  Työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa.  

Työnantajalla on oikeus työn käynnissä pitämiseksi jakaa se osa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Nämä 12 arkipäivää ylittävät lomanosat on kuitenkin annettava lomakauden aikana eli 30.9. mennessä. 

Työneuvoston lausunnossa TN 1471/17 loman jakamisen kynnys on asetettu varsin korkealle. Välttämättömyys-kriteeri tarkoittaa, että työnantajan on ensin selvitettävä, voidaanko työn käynnissä pitäminen turvata muulla tavalla kuin vuosilomia jakamalla. Näitä muita keinoja ovat lomien porrastaminen, työjärjestelyt ja sijaisten palkkaaminen. 

Kesäloman jakaminen on poikkeuksellinen toimi, johon pitää olla yrityksen tai työpaikan toimintaan liittyvät painavat perusteet. Vuosiloman jakaminen työnantajan yksipuolisin päätöksin on mahdollista vain poikkeuksellisissa oloissa.  

Mitä tarkoittaa tasapuolinen kohtelu vuosilomien osalta?

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu vuosilomien antamisessa ei tarkoita sitä, että jokaisen vuosilomaan täytyy kuulua viisi lauantaita. Se tarkoittaa, että samat työntekijät eivät saa pitää joka vuosi kesälomaa parhaimpina lomakuukausina eli kesä-, heinä- ja elokuussa. Lomat tulee sijoittaa siten, että kukin työntekijä vuorollaan saa pitää lomaa keskikesällä. Kesälomakuukausia ovat myös touko- ja syyskuu. 

Vuosilomalaissa ei ole säädetty, että jokaisen työntekijän lomaan täytyy sisältyä yhtä monta lauantaita. Vaan loman ajankohta määrää sen, kuinka monta lauantaita lomaan kuluu.  

Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi eli lauantaiksi. 

Työnantajan on tiedotettava lomien antamisessa työpaikalla noudatettavista yleisistä periaatteista.  

Erton jäsenenä voit ottaa yhteyttä lakitiimimme maksuttomaan puhelinpalveluun ja kysyä juristiltamme lisäneuvoja, mikäli jokin asia jäi vielä mietityttämään.

Hyvää lomasuunnittelua!  

Helena Lievonen
Helena Lievonen Helena työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin