Saako kesälomaa pitää talvella?
Vapaalla

Saako kesälomaa pitää talvella?

Jos ei halua lomailla kesällä, voi loman siirtää kokonaan tai osittain talveen. Siirtämiseen pätee kuitenkin yksi periaate: siitä on sovittava yhdessä työnantajan kanssa.

Onko työnantajan pakko suostua, jos haluan siirtää kesälomani talveen?

Työntekijä ei voi vaatia työnantajaa suostumaan kesäloman siirtämiseen talveen ja päinvastoin: työnantajakaan ei voi vaatia työntekijää loman siirtoon. Kesäloman pitämisestä talvella on päästävä yhteisymmärrykseen. Työntekijä voi esittää oman toiveensa siitä, milloin haluaisi siirrettävän loman pitää, mutta viime kädessä työnantaja päättää sen ajankohdasta.

Milloin siirretty loma on pidettävä?

Siirretyn kesäloman pitämisen voi sopia aika vapaasti. Kun lomaa siirretään, ainoa rajoitus on se, että lomasta vähintään 12 päivää eli kaksi viikkoa on pidettävä yhtäjaksoisesti putkeen ja viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Loput siirrettävästä kesälomasta on pidettävä syyskuun loppuun mennessä.

Jos kesältä haluaa siirtää koko loman toiseen ajankohtaan ja se sopii työnantajalle, on vähintään kaksi viikkoa siitä pidettävä 30.4. mennessä eli esimerkiksi tulevan talviloman yhteydessä. Loput lomapäivät on pidettävä 30.9. mennessä eli silloin, kun lomakausi loppuu, siis esimerkiksi ensi vuoden kesäloman yhteydessä. Vastaavasti koko kesän lomat olisi voinut pitää jo etukäteen 1.1. lähtien.

Näin kahden eri vuoden kesälomia voi yhdistää yhdeksi pitkäksi lomaksi joulu-tammikuulle – edelliskesän lomia pitää jälkikäteen joulukuussa ja seuraavan vuoden kesälomia etukäteen heti tammikuussa.

Mitä loman säästäminen tarkoittaa?

Jos lomaa haluaa säästää myöhempään kuin vain seuraavaan vuoteen, on sekin mahdollista. Silloin puhutaan säästövapaista. Säästövapaa on loman siirtämisen lisäksi hyvä keino suunnitella pidemmän loman pitämistä esimerkiksi maailmanympärimatkaa varten.

Kesälomasta on mahdollista säästää enintään viikko, mutta se edellyttää aina sopimista työnantajan kanssa. Säästövapaan ero normaaliin lomaan on se, että työntekijä saa aina itse päättää, koska sen pitää. Työntekijä voi siis säästää lomaa pidempäänkin halutessaan eikä se vanhene. Aikaisintaan säästövapaan voi pitää seuraavan vuoden lomakaudella eli pidentämällä esimerkiksi seuraavan vuoden talvilomaa viikolla.

Jos haluaa säästää lomaa, työntekijän pitää kertoa tästä työnantajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun työnantaja pyytää esittämään lomatoiveet. Säästövapaan pitämisestä taas pitää ilmoittaa työnantajalle viimeistään neljä kuukautta ennen kuin sen haluaa pitää.

Vinkit antoi ERTOn lakimies Sini Maijala.