Tehy, SuPer ja ERTO: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos.Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti ennen kuin liittojen hallinnot ovat käsitelleet asiaa. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen ensi viikon aikana.

Terveyspalvelualan neuvottelut aloitettiin maaliskuussa.

Tehy, SuPer ja ERTO neuvottelevat ainoina järjestöinä terveyspalvelualan yleissitovasta työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Yksityinen terveyspalveluala käsittää mm. lääkäri- ja työterveysasemat, yksityiset sairaalat, terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset sekä edellä mainittuihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen- ja fysikaaliset hoitolaitokset. Terveyspalvelualan sopimuksen piirissä on noin 38 000 työntekijää.

Lisätietoja:

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230
SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, p. 050 385 8042
ERTOn lakimies Camilla Heikkinen, p. 045 7884 0478

_______________________________________________

Tehy, SuPer och ERTO: Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen

Ett förhandlingsresultat har nåtts för ett kollektivavtal i den privata hälsoservicebranschen. Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens styrelser har behandlat ärendet. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under den kommande veckan.

Förhandlingarna inom hälsoservicebranschen inleddes i mars.

Tehy, SuPer och ERTO förhandlar som enda organisationer med Välmåendebranschen HALI rf fram ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsoservicebranschen.

Den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal tillämpas bl.a. på arbetstagare som tjänstgör på läkar- och företagshälsovårdsstationer samt på laboratorie-, röntgen- och andra medicinska forskningscentraler och fysikaliska vårdanstalter som hör till förutnämnda företag. Hälsoservicebranschens avtal omfattar cirka 38 000 anställda.

Mer information:

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens , tfn 050 385 8042
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, tfn 045 7884 0478