Optikoiden työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos

Toimihenkilöliitto ERTO on tänään 24.2. saavuttanut neuvottelutuloksen Kaupan liiton kanssa optikoiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee nyt ERTOn jäsenyhdistyksen SOA:n eli Suomen Optometrian Ammattilaisten jäsenäänestyksen arvioitavaksi ja hallintojen käsittelyyn. Neuvottelutuloksen yksityiskohdat ovat julkiset hallintojen käsittelyjen jälkeen.


Lisätietoja:
Lakimies Anne Kaattari, anne.kaattari@erto.fi, 09 6132 3255
Asiantuntija Markku Väänänen, marku.vaananen@erto.fi, 09 6132 3262