Taloushallintoalan työehtosopimuksen neuvotteluissa ongelmia

Valtakunnallisen taloushallintoalan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi 30.11. Työehtosopimuksen noudattamista jatketaan kuitenkin toistaiseksi. Accountorin sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

ERTO on käynyt jo viikkojen ajan Palvelutyönantajat Palta ry:n kanssa neuvotteluja valtakunnallisen työehtosopimuksen uudistamiseksi. Oletuksemme oli, että alan työvoimapula ja taloushallintoalan yritysten hyvä menestys sekä alan ammattilaisten poikkeuksellinen sitoutuminen olisivat johtaneet jouheviin neuvotteluin, mutta tilanne on nyt todella vaikea.

Työnantajan tavoitteista

Työnantaja vaatii neuvotteluissa muun muassa seuraavia asioita:

  • Vuosilomalain oikeuksia heikennettäisiin siten, että annetaan työnantajalle oikeus halutessaan määrätä vain kahden viikon yhtäjaksoinen vuosiloma,
  • pyhäkorvauksista luopumisen mahdollistamista,
  • lomarahan leikkaamisen mahdollistamista,
  • paikallisen sopimuksen muotomääräysten rajua leikkaamista,
  • irtisanotun lakisääteisen takaisinottovelvollisuuden poistamista ja
  • irtisanomisuhan alla olevan lakisääteisen uudelleensijoitusvelvollisuuden rajaamista.

ERTOn tavoitteista

ERTO tavoittelee neuvotteluissa yhdenvertaista ja reilua kohtelua. Näihin teemoihin kuuluvat mm. vaativuustasoluokituksen tarkentaminen, yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja luottamusmiehen aseman sekä etätyön vakuutusturvan parantaminen.

Neuvotteluiden jatko

Ensi perjantaiksi sovittu työehtosopimusneuvottelu peruttiin tänään. Tarkoituksena on, että sekä työntekijä- että palkansaajapuoli miettivät omia linjauksiaan entistäkin tarkemmin. Neuvottelut jatkuvat torstaina 9.12.

Painostustoimia?

ERTO tavoittelee edelleen reilua ja oikeudenmukaista sopimusta ilman konfliktia, mutta sen saavuttaminen ei välttämättä onnistu. Jos neuvottelijat kokevat sen välttämättömäksi, tullaan asiasta tekemään jäsenkysely. Emme ryhdy mihinkään painostustoimiin ilman jäsenten hyväksyntää. Tällaisessa tilanteessa emme ainakaan vielä ole.

Oletamme hankaluuksista huolimatta, että saavutamme neuvottelutuloksen normaalia neuvottelumenettelyä käyttäen ilman painostustoimia. Jos neuvottelutulos syntyy, tuomme sen jäsenten hyväksyttäväksi tai hylättäväksi äänestyksellä.

Taloushallintoalan työehtosopimus (pdf) »

Neuvotteluterveisin,

Juri Aaltonen, puheenjohtaja, Toimihenkilöliitto ERTO ry, p. 040 553 8536
Helena Lievonen, lakimies, Toimihenkilöliitto ERTO ry, p. 040 137 1360
Jaana Monto, puheenjohtaja, Taloushallinnon ammattilaiset ry

Toimihenkilöliitto ERTOn yksi kuudesta jäsenyhdistyksestä Taloushallinnon ammattilaiset Talry ry on kasvava ja Suomen ainoa pelkästään taloushallinnon ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva ammattiyhdistys.