Neuvottelutulos Sote ry:n ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa

Sote ry:n ja AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin sen jälkeen, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521