Neuvottelutulos Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) työehtosopimuksessa

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) työehtosopimuksesta saavutettiin 28.11.2022 neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin sen jälkeen, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 040 631 6521