Siirry suoraan sisältöön
Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Raskaana olevat ja perhevapaita käyttävät työntekijät kuuluvat tehostetun irtisanomissuojan piiriin.

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää raskauden takia eikä sen vuoksi, että hän käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, irtisanominen katsotaan johtuneen työntekijän raskaudesta, ellei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. Työntekijän raskaus ei kuitenkaan estä irtisanomista, jos irtisanomiseen on muu, lainmukainen peruste.
 
Irtisanominen on siten sallittua:
  • Muista henkilöstä johtuvista syistä kuin raskauden tai perhevapaan käyttämisen takia. Työnantajan on tällöin vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun hän sai perusteesta tiedon. Työntekijää on yleensä myös varoitettava ennen irtisanomista. Irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä on yleensä mahdollista vain lyhyehkönä aikana perhevapaan alettua. Työsopimuksen purkaminen on sen sijaan mahdollista samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen purkaminen.
  • Perhevapaalla oleva työntekijä voidaan irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä vain silloin, kun työnantajan toiminta päättyy kokonaan esimerkiksi konkurssin takia. Jos toiminta jatkuu, työntekijä saadaan irtisanoa vasta kun hän palaa töihin. Irtisanomisperusteena ei kuitenkaan tällöin saa olla se, että sijainen on vakinaistettu eikä töihin palaavalle ole enää työtä.
Raskaana olevan työntekijän työsopimus on mahdollista irtisanoa taloudellisin ja tuotannollisin perustein ennen raskausvapaan alkua. Tällöin työnantajan on kuitenkin osoitettava, että irtisanominen tai raskaana olevan valikoituminen irtisanottavien joukkoon ei ole millään lailla johtunut työntekijän raskaudesta.
 
Raskaana olevan työntekijän tehostetun irtisanomissuojan taustalla on sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto. Raskaus liittyy selkeästi sukupuoleen ja siksi raskauteen perustuva irtisanominen merkitsee samalla sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Päättämällä raskaana olevan tai perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen työnantaja saattaa rikkoa tasa-arvolain säännöksiä. Siksi kannattaa aina varmistaa, ettei irtisanominen johdu raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä.