Siirry suoraan sisältöön
Raskaus- ja vanhempainvapaa

Raskaus- ja vanhempainvapaa

Aiempien äitiys- ja isyysvapaan tilalle on tullut raskaus- ja vanhempainvapaa.

Raskausvapaa alkaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Raskausvapaan pituus on 40 arkipäivää ja sen ajalta maksetaan Kelan raskausrahaa tai työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti palkkaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Raskausvapaa pidetään yhdenjaksoisena. 
 
Vanhempainvapaaseen on oikeus kaikilla lasten vanhemmilla, jotka ovat lasten huoltajia, riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko henkilö biologinen tai adoptiovanhempi tai onko lähi- tai etävanhempi. Vanhempainvapaata on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Jos vanhempia on vain yksi, hänellä on yksinään oikeus enintään 320 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen ja vanhempainrahakauteen. Jos perheeseen syntyy kaksoset, kolmoset tai muu monikko, vanhempainrahakiintiö pidentyy 84 vanhempainrahapäivällä toista lasta ja jokaista seuraavaa lasta kohden. 

Vanhempainvapaa myös osissa ja osittaisena

Vanhempainvapaata voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Päiviä ei ole pakko käyttää yhtäjaksoisesti. Työsuhteessa olevat vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata lasta kohden enintään neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Jos työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan myös toisen tai useamman lapsen perusteella, hän voi saman kalenterivuoden aikana pitää enintään neljä jaksoa vanhempainvapaata. 
 
Vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti ja tehdä osa-aikatyötä. Tällöin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä. Vanhempainrahan määrä on tällöin puolet täysimääräisestä. 

Raskaus- ja vanhempainvapaasta ilmoittaminen 

 
Raskaus- ja vanhempainvapaasta on ilmoitettava työnantajalle vähintään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin 1 kuukausi. Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa. 
 
Raskausvapaan alkamista voi kuitenkin varhentaa sekä synnytyksen yhteydessä pidettävää vanhempainvapaata muuttaa lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi.  
 
Jos lapsen laskettu syntymäaika on ollut ennen 4.9.2022, sovelletaan perhevapaisiin tällä sivulla selostettujen säännösten sijaan vanhoja lainsäännöksiä. Voit tässä tapauksessa olla yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan
 

Lisätietoa perhevapaista: 


Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset