Siirry suoraan sisältöön

Paluusuoja turvaa perhevapaalta palaavan työn jatkumisen

Joskus työntekijän ollessa perhevapaalla hänen työtehtävänsä ovat saattaneet muuttua. Onko työntekijällä oikeus palata samaan työhön, josta jäi vapaalle?

Mies pitelee vauvaa käsissään.
Työsopimuslain mukaan perhevapaalta palaavalla työntekijällä on oikeus ensisijaisesti palata takaisin samaan työhön, josta on jäänyt vapaalle. 
 
Joskus tilanne työpaikalla voi olla muuttunut esimerkiksi siten, että työnantaja on yhdistellyt tai lopettanut toimenkuvia. Silloin työnantajan tulee tarjota työntekijälle sellaista työsopimuksen mukaista työtä, joka vastaa mahdollisimman pitkälle työntekijän aikaisempaa työtä. Jos se ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä. 
 
Työtehtäviä arvioidaan sen mukaan, mitä työntekijä on käytännössä tehnyt, eikä tehtävänimikkeillä juurikaan ole merkitystä.
 

Ennen irtisanomista työnantajan on tarjottava muuta työtä

 
Silloin kun työnantajalla ei ole tarjota muuta työsopimuksen mukaista työtä, hänen on tarjottava työntekijälle jotain muuta hänen koulutustaan, kokemustaan tai ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien osapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.
 
Työnantajalla on korostettu velvollisuus huolehtia perhevapaalla olevan työntekijän paluusuojan toteutumisesta. Paluusuojaa ei voi sivuuttaa organisaatiomuutoksissa tai tehtävien uudelleen järjestelyissä.
 
Työnantajan on otettava paluusuoja huomioon myös palkatessaan uusia työntekijöitä perhevapaan aikana. Työnantaja ei voi esimerkiksi vakinaistaa perhevapaalla olevan sijaiseksi palkatun työsopimusta ja irtisanoa perhevapaalta palaavaa työntekijää. Näin ei saa tehdä vaikka sijainen suoriutuisi töistä paremmin kuin perhevapaalla oleva.
 

Työntekijä voidaan irtisanoa vasta työhön paluun jälkeen

 
Mikäli työtehtävät ovat osittain muuttuneet, ei perhevapaalta palaavaa työntekijää voida irtisanoa, jos hän on koulutettavissa muuttuneeseen työhön. Jos koulutuskaan ei tarjoaisi ratkaisua tilanteeseen ja työnantaja päätyy irtisanomiseen, sen voi tehdä vasta työhön paluun jälkeen.
 
Irtisanomisaika voi siis alkaa kulua aikaisintaan siitä päivästä, kun työntekijä palaa työhön. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Tällöin työntekijä voidaan irtisanoa myös perhevapaan aikana.
 
Työntekijän kannattaa kertoa työnantajalle mahdollisimman aikaisin, milloin on palaamassa takaisin töihin. Näin työnantaja pystyy varautumaan paluuseen ja järjestelemään työt niin, että työntekijä voi niihin palata.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin