Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstöpalvelualan palkkakyselyn tulokset

Henkilöstöpalvelualan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2022. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Kynä kaavioiden päällä.
Suurin osa työntekijöistä työskentelee kuukausipalkalla. Alan kuukausipalkan keskiarvo on kokoaikaisilla työntekijöillä Erton kyselyn mukaan 3470 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkan keskiarvo on siis kyselyn perusteella yli 400 euroa suurempi, kuin viime vuonna. Asiaan todennäköisesti kuitenkin vaikuttaa se, että vastaajat eivät ole viime vuoteen nähden identtiset, eli alan palkkataso ei välttämättä ole kehittynyt kaikilla näin positiivisesti. Työehtosopimuksessa vähimmäispalkat määritellään tehtävän mukaan ja edelleen eniten jäseniä kuuluu toimistotehtäviä tekevän tehtäväryhmän piiriin.
 

Etätöitä tehdään runsaasti, mutta vakuutusturvasta ei ole tietoa

 
Kyselyn mukaan 85 prosenttia vastaajista oli tehnyt etätöitä viimeisen vuoden aikana. Lähes kaikki (90,5 prosenttia vastaajista) koki, että saavat tehdä etätöitä riittävästi. Kuitenkaan suurin osa vastaajista (69 prosenttia) ei tiennyt, onko työnantaja ottanut lakisääteistä laajemman vakuutusturvan etätyötä varten. Työnantajan tiloissa tapahtunut tapaturma on paremmin vakuutettu kuin etätyössä tapahtunut tapaturma, joten tästä syystä lakisääteistä laajempi vakuutusturva toisi turvaa myös etätyön tekijöille, joita on alalla runsaasti. Mikäli teet tai toiveenasi on tehdä etätöitä, on etätyöntekijän etu ja turva tiedustella, onko työnantaja huolehtinut etätyöntekijän paremmasta lisävakuutusturvasta.
 

Perhevapaauudistus

 
Perhevapaalakeja on muutettu tavoitteella ei-synnyttävän vanhemman perhevapaiden pidentäminen samaksi kuin synnyttävällä vanhemmalla. Osa työnantajista on nyt yllättäen vaatinut, että ei-synnyttävän vanhemman palkalliset lisäpäivät pitää vähentää synnyttävän vanhemman perhevapaapäivistä.
 
Ajatuksena työnantajilla on, että vanhempien yhteenlaskettujen perhevapaapäivien määrä ei nouse. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esim. isän perhevapaan pidentäminen tarkoittaisi äidin palkallisen perhevapaan lyhentämistä esim. kolmella viikolla. Jäseniltä kysyttiin, kuinka tärkeänä pidetään, että ei-synnyttävän vanhemman palkallisia lisäpäiviä ei vähennetä synnyttävän vanhemman palkallisista perhevapaapäivistä. Tuloksena oli, että lähes 74 prosenttia vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, ettei äidin palkallisia perhevapaapäiviä lyhennetä.
 

Määräaikaisille työsopimuksille oltava peruste

 
Viimeisenä huomiona: 25 prosenttia eli neljäsosa vastaajista ei tiennyt määräaikaisen työsopimuksensa perustetta. Työsopimuslain mukaisesti, työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta tehdyssä määräaikaisessa työsopimuksessa tulisikin ilmoittaa myös määräaikaisuuden peruste. Mikäli näin ei ole toimittu, kannattaa tiedustella sitä työantajalta. Jos määräaikaisuuden peruste on epäselvä, voi tarvittaessa olla työsuhdeneuvontaan yhteydessä, jolloin asiaa voidaan selvittää.
 
 

Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin