Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen palkankorotukset ja olennaisimmat tekstimuutokset

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi perjantaina 11.3.2022 ja osapuolet ovat sen hallinnoissaan hyväksyneet.

Mies kävelee kadulla.
Uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Toinen vuosi on niin sanotusti optiovuosi, joka tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 20.1.2023 mennessä. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023, jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen.
 

Vuoden 2022 palkankorotukset

 1. Henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevien työehtosopimuksen piirissä olevien henkilöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 %.

  Tämän lisäksi henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle jaetaan 0,4 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka jakamisesta neuvotellaan työpaikalla. Työnantaja päättää viime kädessä erän jakamisesta ja erä lasketaan maaliskuun 2022 palkkasummasta. (Ohjeen paikallisen erän jakamisesta löydät työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan liitteestä 1.)

 2. Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2022 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 %.

 3. Työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja korotetaan 1.5.2022 lukien seuraavasti:

  - kuukausipalkkoja korotetaan 1,9 %
  - tuntipalkat saadaan jakamalla uudet korotetut kuukausipalkat luvulla 158.

  Vähimmäispalkat 1.5.2022 lukien löydät työehtosopimuksen liitteestä 1.

 4. Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.5.2022 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 %. Uudet euromäärät merkitään työehtosopimukseen.

Olennaisimmat tekstimuutokset:

 
Työehtosopimukseen 38 §:n lisätään uusi kohta, jonka mukaan liitot suosittelevat, että työnantajan ja henkilöstön välillä keskustellaan tarpeesta laajentaa henkilöstön etätyötä koskevaa vakuutusturvaa ottamalla henkilöstölle Työtapaturma ja ammattitautilain 199 §:n mukainen vapaa-ajan vakuutus.
 
Osapuolet perustavat perhevapaauudistustyöryhmän, jossa seurataan perhevapaauudistuksen etenemistä ja valmistellaan sopimuskauden aikana yhdessä sovittavalla tavalla uudistuksen mahdollisesti vaatimat muutokset työehtosopimukseen.
 
Jos osapuolet eivät sovi perhevapaauudistuksen aiheuttamista muutoksista työehtosopimukseen 1.8.2022 lukien, jatketaan palkallisuusaikojen maksamista laissa olevien termien muutoksista huolimatta sopimuskauden loppuun saakka.
 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin