Siirry suoraan sisältöön

Lomautukset mietityttävät – Erton juristi vastaa

Erton lakitiimille on tullut paljon lomautukseen liittyviä kysymyksiä, joihin juristimme Helena Lievonen kokosi vastauksia.

Nainen istuu betonilla jalat koukussa
Lomautuksella tarkoitetaan työnantajan päätökseen perustuvaa työn ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen edellyttää työsopimuslaissa säädetyn perusteen täyttymistä, muutosneuvotteluiden käymistä ja 14 vuorokauden ilmoitusajan noudattamista.
 
Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu pidempi lomautusilmoitusaika. Tällöin työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen ja työnantaja irtisanoo työntekijän lomautusaikana.
 
Lomautus voi olla kokoaikaista tai se voidaan toteuttaa päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhentämällä.
 
Muista ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä! 

Voiko määräaikaisen työntekijän lomauttaa?

 
Määräaikaisessa työsuhteessa työsopimus on voimassa koko määräajan, eikä työntekijää voida pääsääntöisesti lomauttaa. Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on kuitenkin mahdollista kahdessa tilanteessa: 
  • Jos määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa sijaistettava henkilö.
  • Jos määräaikaisessa työsopimuksessa on sovittu irtisanomismahdollisuudesta, työntekijä voidaan lomauttaa irtisanomisperusteella, mutta ei työn tilapäisen vähentymisen perusteella.

Saanko ottaa muuta työtä lomautuksen aikana?

Työntekijä saa ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä, mutta hänen tulee kuitenkin huomioida aikaisemman työsuhteen ensisijaisuus. Nimittäin työntekijä, joka on lomautettu toistaiseksi, on velvollinen palaamaan varsinaisen työnantajansa työhön seitsemän päivän kuluttua työnantajan ilmoituksesta. Työntekijällä on tällaisessa tapauksessa oikeus irtisanoa tämä lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tehty työsopimus viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.  

Mikä on lomautetun irtisanomisaika?

 
Lomautetulla työntekijällä on oikeus lomautuksen kestäessä irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti. Irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia. Mikäli lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.  
 
Jos lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, lomautetulla työntekijällä on irtisanoutuessaan oikeus saada irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus, joka lasketaan työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaan. Työsuhde päättyy silloin, kun työntekijä on toimittanut irtisanomisilmoituksen työnantajalle.  
 
Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän lomautuksen aikana, on työntekijällä oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantajan tulee maksaa myös lomakorvaus irtisanomisajalta.  

Miten vuosiloma tai muut vapaat sekä juhlapyhät vaikuttavat lomautukseen?

 
Lomautuksen kanssa yhtä aikaa voi osua mikä tahansa muu työssäoloon rinnastuva aika, kuten sairaus, vuosiloma, itsenäisyyspäivä, kuntoutus, perhevapaa, tasoitusvapaa jne. Kun työntekijä on ollut poissa samanaikaisesti usealla eri perusteella, lasketaan työssäoloon rinnastuvat päivät sen mukaan, joka alkoi ensin. Mikäli ensin alkanut peruste lakkaa ennen kuin myöhemmin alkanut peruste, arvioidaan ensimmäisen perusteen lakkaamisen jälkeiset poissaolot myöhemmän perusteen mukaan. 

Lomautus ja sairausloma

 
Työntekijän sairauden ja lomauttamisen tapahtuessa samanaikaisesti on oikeuskäytännössä katsottu, että työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos työntekijä on ollut sairauslomalla ennen lomautusilmoituksen antamista. Jos sairaus jatkuu lomautuksen päätyttyä, sairausajan palkan maksaminen jatkuu siihen asti, kun sairaus tai sairausajan korvausjakso päättyy. Lomautusaikana työnantajan on järjestettävä vähintään pakollinen, lakisääteinen työterveyshuolto. 
 

Lomautus ja raskaus- ja vanhempainvapaa

 
Raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta ei lain mukaan työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa, mutta työehtosopimuksissa siitä on sovittu. Jos työntekijä ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle ennen kuin työnantaja ilmoittaa lomautuksesta, maksetaan perhevapaan ajalta palkka, mikäli työehtosopimuksen palkanmaksun edellytykset muutoin täyttyvät.  Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, jos lomautettuna oleva työntekijä jää raskausvapaalle. Jos lomautus päättyy ennen raskausvapaan alkamista, poissaolon syynä pidetään raskausvapaata. 

Voiko lomautuksella olla vaikutusta vuosiloman pituuteen?

 
Lomauttamisella voi olla vaikutusta vuosiloman pituuteen ja työntekijän vuosilomapalkan määrään. Kokoaikaisen lomautuksen osalta lomaa kertyy 30 työpäivän ajalta lomautuksen alkamisesta lukien. Jos lomautus toteutetaan työaikaa lyhentämällä, työntekijälle kertyy lomaa kuuden kuukauden ajalta lomautuksen alkamisesta lukien. Jos tällainen työaikajärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, aloitetaan uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen lomanmääräytymisvuoden päättymisen eli huhtikuun alusta. 
 
Lomautuksesta huolimatta vuosilomat tulisi pitää vuosilomalain mukaisesti. Kesäloman 24 päivää pidetään ajalla 2.5.–30.9. ja talviloma ajalla 1.10.–30.4. Lomautus keskeytyy vuosiloman ajaksi ja jatkuu vuosiloman päättymisen jälkeen ilman eri ilmoitusta.  

Jäikö sinua mietityttämään vielä jokin kysymys?

Erton lakitiimin työsuhdeneuvonnasta saat maksutta apua työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä. 

Ota yhteyttä lakitiimin työsuhdeneuvontaan ›
 
Helena Lievonen
Helena Lievonen Helena työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin