Siirry suoraan sisältöön

Miten lomapalkka lasketaan?

Lomapalkka on yleensä saman suuruinen kuin jos palkallisen loman ajan olisi töissä. Lomapalkan laskentatapa vain vaihtelee työajan ja palkkaustavan mukaan.

Rahanippu.

Lomapalkka, eli loman aikana saatava palkka, on säännöllistä työtä tekevillä aika selvä asia. Kuukausipalkkalaisilla lomapalkka on yleensä sama kuin kuukausipalkka. Mitä enemmän työajat vaihtelevat päivittäin ja viikoittain, sitä enemmän tarvitaan laskusääntöjä lomapalkan laskemiseen.

Lomapalkan suuruus ja laskenta riippuu siitä, onko työntekijä tunti- tai kuukausipalkkalainen ja paljonko on tehnyt töitä. Laskentatapoja on kolme: kuukausipalkkaa saaville, vähintään 14 päivää kuukaudessa tekeville tuntipalkkalaisille ja vähintään 35 tuntia kuukaudessa tekeville tuntipalkkalaisille.

Saan kuukausipalkkaa, miten lomapalkkani lasketaan?

Säännöllistä kuukausipalkkaa saavien lomapalkka saadaan kertomalla ansaittujen lomapäivien määrä päiväpalkalla. Yhden päivän palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka kyseiseen kuukauteen sisältyvien työpäivien lukumäärällä.

Tästä säännöstä on myös poikkeus: Joidenkin työehtosopimusten mukaan päiväpalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 25 tai 21. Yleensä lomapalkka pitää kuitenkin tasata seuraavassa palkanmaksussa niin, että työntekijä saa saman palkan kuin jos olisi loman sijaan töissä.

Jos työntekijä on työskennellyt osan vuodesta kokoaikaisesti ja osan osa-aikaisesti, lasketaan lomapalkka prosenttisäännön mukaan (Katso 35 tunnin sääntö).

Olen osa-aikainen, miten lomapalkkani lasketaan?

Vähintään 14 päivää kuukaudessa säännöllisesti työskentelevillä tuntipalkkalaisilla lomapalkka perustuu keskipäiväansioon. Se saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden palkat tehtyjen työpäivien lukumäärällä. Sairauslomapäiviä, lomapäiviä tai muita poissaolopäiviä ei lasketa mukaan työpäiviin, ainoastaan tehdyt työpäivät.

Näin saadaan keskimääräinen työpäivän palkka, joka kerrotaan lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella. Esimerkiksi jos sinulla on 5 lomapäivää, päiväpalkka kerrotaan 4,5:llä. Kerrointaulukko löytyy täältä.

Jos työaika on vähintään 35 tuntia kuukaudessa, mutta alle 14 päivää, lomapalkka on prosenttiperusteinen. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, maksetaan 9 prosenttia 1.4.–31.3. ajalta kertyneistä työssäolopäivien palkoista, yli vuoden työsuhteissa 11,5 prosenttia. Lisäksi palkkasummaan lisätään laskennallinen osuus tietyiltä palkallisilta tai palkattomilta poissaolojaksoilta, jotka ovat kerryttäneet lomaa, kuten sairauspoissaolojaksoilta tai perhevapaajaksoilta.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin