Siirry suoraan sisältöön

Miten vuosilomaa kertyy perhevapaalla, opintovapaalla ja lomautettuna?

Jäsenet kysyvät usein vuosilomien kertymisestä ja pitämisestä erityistilanteissa, kuten perhevapaan, opintovapaan ja lomautuksen aikana. Alla vastaukset.

Äiti ja lapsi puistossa.

Vuosiloman kertyminen perhevapailta

 
Vuosilomaa kertyy erityisraskausvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana tai omaishoitovapaan aikana. Vuosilomaa kertyy myös yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden enintään 160 raskaus- ja vanhempainvapaapäivän ajalta raskausvapaaseen oikeutetun työntekijän osalta. Vastaavasti muun vanhempainvapaaseen oikeutetun työntekijän osalta vuosilomaa kertyy 160 vanhempainvapaapäivän ajalta.
 
Raskaus- ja vanhempainvapaapäiviä ovat sairausvakuutuslain mukaiset arkipäivät, joihin lasketaan mukaan myös lauantait. Arkipyhiä ei lasketa mukaan, mutta on hyvä huomata, että jouluaatto ja juhannusaatto eivät ole arkipyhäpäiviä.
 
160 arkipäivän laskentaa sovelletaan 14 päivän ansaintasäännön piirissä oleviin työntekijöihin. Vastaavan ajanjakson pituus on enintään 182 kalenteripäivää 35 tunnin säännön piirissä olevien työntekijöiden osalta.
 
14 päivän säännön piiriin kuuluvat kokoaikaiset työntekijät ja vähintään neljänä päivänä viikossa työskentelevät osa-aikaiset. Jos työntekijä työsopimuksen mukaan on jonakin kuukautena tai joinakin kuukausina työssä harvemmin kuin 14 päivänä, hän kuuluu 35 tunnin ansaintasäännön piiriin.
 
Hoitovapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.
 

Vuosiloman kertyminen opintovapaalta

 
Vuosilomaa kertyy myös opintovapaalta 30 työpäivää vastaavana aikana lomanmääräytymisvuodessa (1.4.-31.3.). Opintovapaa voi muodostua yhdenjaksoisesta opintovapaasta tai yksittäisistä päivistä. Opintovapaan jälkeen työntekijän on välittömästi palattava työhön.
 
Jos opintovapaa sijoittuu lomanmääräytymisvuoden vaihteeseen, kumpaankin lomanmääräytymisvuoteen kuuluvina opintovapaapäivinä kertyy vuosilomaa 30 työpäivää vastaavalta ajalta.
 

Vuosiloman kertyminen lomautuksen ajalta

 
Kokoaikaisen lomautuksen ajalta vuosilomaa kertyy enintään 30 työpäivää vastaavalta ajalta kerrallaan. Jos toistaiseksi voimassa oleva lomautus keskeytetään ja työntekijä palaa välillä töihin, työssäolo katkaisee laskenta-ajan. Työssäolon päätyttyä alkaa uusi 30 työpäivää vastaavan ajan laskenta.
 
Jos lomauttaminen on toteutettu lyhentämällä työntekijän työviikkoa tai muulla siihen verrattavalla työjärjestelyllä, lomautuspäivät ovat työssäolon veroisia enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Jos tällainen työaikajärjestely jatkuu lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, aloitetaan uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen lomanmääräytymisvuoden vaihtumisesta.
 
35 tunnin lomanansaintasäännön piirissä olevien työntekijöiden opintovapaa ja lomautusaika ovat työssäolon veroista aikaa enintään 42 kalenteripäivän ajalta.
 
Vuosilomien kanssa saa olla tarkkana ja seurata usean vuoden kalentereita. Erton lakitiimin työsuhdeneuvonnassa p. 09 613 231 vastaamme jäsenten kysymyksiin maanantaista perjantaihin klo 8.30–13.30. Soitelkaa, jos on kysyttävää!
Helena Lievonen
Helena Lievonen Helena työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin