Siirry suoraan sisältöön

Optisen alan palkkakyselyn tulokset

Optisen alan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2022. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Kynä graafien päällä.

Palkkaus

 
Kyselyyn vastanneiden määrä oli harmillisesti edellisvuoden kyselystä pudonnut, sillä tällä kertaa siihen vastasi 218 Soan jäsentä. Optikoiden työehtosopimuksen piirissä olevien keskipalkka oli kyselyn perusteella 3 529 euroa kuukaudessa ja mediaani 3 429 euroa kokoaikaisella työntekijällä. Työntekopaikkakuntaa kysyttiin tarkemmin ensimmäisen kerran vuoden 2021 kyselyssä ja jatkossa meillä on käytettävissä myös vertailutietoa palkkojen jakaantumisesta alueellisesti.
 
Palkkatutkimuksen perusteella pääkaupunkiseudulla, Itä-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa maksetaan keskiarvoa pienempää palkkaa. Keskiarvollisesti parasta palkkaa maksetaan muun Etelä-Suomen alueella, jossa keskimääräinen palkka on 3 571 euroa. Pienintä palkkaa maksetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Lapissa keskiarvo on 3 085.
 
Vastaajista 68 % on optometristejä eli optikoita, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus ja yli 70 %:lla vastaajista oli alan työkokemusta vähintään 7 vuotta. Lähes puolet työskentelivät optikkoliikkeessä, jossa henkilökuntaa on 5–10 henkilöä.
 
Normaalin kuukausipalkan tai tuntipalkan lisäksi 71 % vastaajista saa bonuksia tai tulospalkkiota. Tulospalkkio tai bonus perustuu 82,8 %:lla vastaajista yrityksen/toimipisteen tulokseen ja 14,5 %:lla henkilökohtaiseen suoritukseen ja lopuilla näiden yhdistelmään. Tulospalkkioiden määrässä on suurta vaihtelua muutamasta kymmenestä eurosta useampaan tuhanteen euroon. Vastaajien tulospalkkioeurojen keskiarvo oli 1 187 euroa.  
 

Työmäärä kasvaa ja työssä jaksaminen koetuksella

 
Reilu kolmannes vastaajista arvioi työmäärän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta vain noin 14 % vastaajista arvioi henkilöstön määrän lisääntyvän seuraavan kuuden kuukauden aikana.
 
Vastaajista 49 % arvioi työssä jaksamisen pysyneen ennallaan, 37,5 % arvioi sen heikentyneen ja vain 13,4 % arvioi työssä jaksamisensa parantuneen kuluneen vuoden aikana.
 
Optikoiden työssä jaksaminen herättää suurta huolta sekä Soassa että Ertossa. Kevään 2022 työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä perustimme työnantajajärjestön kanssa yhteisen työryhmän selvittämään, miten voitaisiin edistää työhyvinvointia tukevaa työaikasuunnittelua. Työaikojen mahdollinen epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus voivat vaikuttaa optikoiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuteen yhdistää työtä ja muuta elämää.
 

Työpaikan työvuorosuunnitteluun vaikuttaminen

 
Vastaajista 43,1% kertoo pystyvänsä omasta mielestään useimmiten vaikuttamaan työpaikan työvuorosuunnitteluun. ”Joskus pystyy”, vastaa kolmannes optikoista ja 16,4 % ”harvoin tai ei koskaan” . Vain 11 % vastaa, että pystyy aina vaikuttamaan työpaikan työvuorosuunnitteluun.
 

Koulutus

 
Työnantaja oli järjestänyt työhön liittyvää palkallista koulutusta 36,3 %:lle vastaajista vuonna 2020. Vastaava prosentti vuonna 2021 oli 67,1 % ja nyt vuonna 2022 hieman pienempi ollen 66 %. Vuosi 2020 oli toki vahvaa koronapandemia-aikaa, joten vertailuvuotena se ei liene kovin relevantti. Optikoista yli 40 % on sitä mieltä, ettei työhön liittyvää ammatillista koulutusta ole riittävästi.
 

Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin