Siirry suoraan sisältöön

Optometrian ammattilaiset iloitsee kehysriihen linjauksista näönhuollon palveluihin

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry kiittää Suomen hallitusta sen päätöksestä poistaa 1960-luvulta peräisin oleva ammattihenkilöasetuksen 16 pykälä. Päätöksen myötä voidaan vapauttaa resursseja ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä silmäterveydessä.

Iloinen mies
Suomen hallitus teki tiistaina 16.4.2024 kehysriihipäätöksen ammattihenkilöasetuksen 16 pykälän poistamisesta. Pykälä on tähän asti rajannut alan ammattilaisten työtä niin että vain silmätautien erikoislääkärit ovat saaneet määrätä
 
Hallituksen tekemällä järkevällä muutoksella vähennetään silmätautien erikoislääkäreiden työtaakkaa ja kevennetään silmälasien käyttäjien kustannuksia. Muutoksen myötä hyvinvointialueet voivat kohdentaa silmätautien erikoislääkäreiltä vapautuvan resurssin helpottamaan mm. silmäterveyden hoitojonoja.
 
”Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n puolesta haluan kiittää hallitusta hyvästä kehysriihipäätöksestä. Silmälasien käyttäjille optometristin työtä rajoittavan asetuksen poistaminen tarkoittaa toteutuessaan näönhuollon palveluiden moninkertaistumista ja helpottaa muun muassa harvaan asuttujen alueiden näönhuollon palveluiden saatavuutta. Samalla silmälääkäreiden arvokasta aikaa saadaan vapautettua vakavien silmäsairauksien hoitoon.” toteaa Soan puheenjohtaja Riikka Torvela
 
Asetusmuutoksen myötä silmälasejaan uusivalla olisi edelleen mahdollisuus mennä silmälääkärin vastaanotolle ja saada siitä Kela-korvaus, mutta halutessaan hän voisi käyttää silmälasien uusimiseen myös paikallista optometristipalvelua. Näin voitaisiin helpottaa satojen tuhansien suomalaisten elämää ja Kela- korvaukset ohjautuvat sairauksien hoitoon.
 

Optometristien osaamisesta apua hoitojonojen purkamiseen  

 
Silmäterveyden hoitojonoissa odottaa lähes 29 000 ihmistä. Heistä yli 1800 laittomissa, 6 kuukautta ylittävissä jonoissa. Kaihijonoissa hoitoa odottaa lähemmäs 13 000 potilasta.
 
1960-luvulta peräisin oleva ammattihenkilöasetuksen pykälä 16 on pakottanut silmätautien erikoislääkäreiden asiakkaiksi esimerkiksi kaikki, joiden silmiä on joskus aiemmin leikattu, vaikka vain taittovirheleikkauksessa. Silmälääkäreillä on käynyt tämän takia vuodessa jopa 150 000 tervesilmäistä ihmistä vain lasejaan uusimassa. Sama ongelma on koskenut myös kaihileikattuja asiakkaita.
 
”Kehysriihen päätöksellä erillisvalmisteluun lähtevän asetusmuutoksen myötä optometristit, eli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat laillistetut optikot, voivat jatkossa osallistua paremmin silmäleikkauksissa käyneiden silmälasien määrityksiin, silmätutkimuksiin ja silmäsairaudesta kärsivien hoitoon. Samalla erikoislääkärien aikaa vapautuu hoitamaan niitä potilaita, jotka todella tarvitsevat erikoislääkäritasoista osaamista. Yksinkertaistettuna silmäsairaiden palvelu paranee ja hoitojonot lyhenevät”, tuo esiin Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.  
 
Suomen Optometrian ammattilaiset ry (Soa) ja Näkeminen ja silmäterveys Näe ry tekivät yhdessä alkuvuodesta 2024 selvityksen, jonka mukaan asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että nykyinen silmäterveydenhoito on tehotonta ja kaipaa uudistuksia. Nyt valmisteluun lähtevän ammattihenkilöasetuksen muutoksen myötä myös hyvinvointialueet voivat omassa palvelutuotannossaan hyödyntää optikkoliikkeiden moniammatillista osaamista entistä laajemmin, esimerkiksi vuoden 2017 koululaisten näöntutkimuksia koskeneen laintulkinnan muutoksen ja sitä seuranneiden käytäntöjen viitoittamalla tavalla. Yksityisen, valmiiksi varustetun sektorin käyttö paitsi vapauttaa resursseja julkisella sektorilla vaativien silmäsairauksien hoitoon myös auttaa saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä sote-alan vakavassa rahoituskriisissä. 
 
Suomen Optometrian Ammattilaiset ry (Soa) tekee aktiivista yhteistyötä näönhuollon asioissa Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n kanssa. Soa on Toimihenkilöliitto Erton jäsenyhdistys. 
 
 
Lisätiedot:
Optometristi ja Soa ry:n puheenjohtaja Riikka Torvela, riikka.torvela@erto.fi tai p. 040 538 5108
 
Suomen Optometrian Ammattilaiset
Suomen Optometrian Ammattilaiset Suomen Optometrian Ammattilaiset ry (Soa) on optometristien, optikoiden, optometristiopiskelijoiden ja näönhuollon tehtävissä työskentelevien oma ammattiyhdistys. Soa on osa Toimihenkilöliitto Ertoa.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin