Siirry suoraan sisältöön

Soan jäsenet hyväksyivät äänestyksessä optikoiden neuvottelutuloksen

Erto ja Suomen Optometrian ammattilaiset Soa ry järjestivät jäsenäänestyksen 31.3. syntyneestä neuvottelutuloksesta. Kyselyyn vastasi 419 jäsentä. Jäsenet hyväksyivät tuloksen.

Mies nojaa talonkulmaan ja katsoo kännykkää.
Jäsenäänestyksessä neuvottelutulos sai käytännössä 92,3 prosenttisen hyväksynnän. 66,3 prosenttia jäsenistä sanoi hyväksyvänsä neuvottelutuloksen, ja 26 prosenttia oli sitä mieltä, että asian ratkaiseminen on Erton tehtävä. 

Soan ja Erton hallitukset ovat tänään hyväksyneet jäsenäänestystuloksen perusteella Erton ja Kaupan liiton sopiman optikoiden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2022–31.3.2024.
 
”Neuvotteluihin lähdettiin haastavissa olosuhteissa työmarkkinoiden ollessa myllerryksessä. Neuvotteluja käytiin kuitenkin rakentavassa hengessä, mutta lopulta jouduimme tyytymään yleisen linjan mukaiseen palkkaratkaisuun, jotta optikoiden työehtoja ei olisi heikennetty nykyisestä. Toimme neuvotteluissa vahvasti esille optikoiden jaksamisen ja työhyvinvoinnin ja saimme työnantajapuolen myös ymmärtämään huolemme. Lähdemme nyt yhteisen työryhmän kautta selvittämään jaksamiseen liittyviä ongelmakohtia työpaikoilla ja keräämämme tiedon perusteella miettimään konkreettisia ratkaisuja”, toteaa Erton lakimies Anne Kaattari.
 

Sopimuksen sisältö 

 
Sopimuskausi: 1.4.2022–31.3.2024
 
Palkankorotukset: Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja kiinteine lisineen korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 prosentilla. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.7.2022 lukien 0,4 prosentin suuruisella paikallisella erällä. Vähimmäispalkkoja ja työehtosopimuksessa sovittuja lisiä korotetaan 1.7.2022 lukien 1,9 prosentilla. Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 20.1.2023 mennessä.
 
Työryhmä työhyvinvointia tukevan työaikasuunnittelun edistämiseksi. Työryhmän tarkoituksena on selvittää nykytilanteessa olevat ongelmakohdat sekä kouluttaa ja tuottaa laadukasta työaikasuunnittelua tukevia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää työpaikoilla. Työryhmän työ tulee saattaa valmiiksi 30.6.2023 mennessä.
 
Perhevapaauudistustyöryhmä. Työryhmä toteuttaa 1.8.2022 lukien kustannusneutraalisti työehtosopimuksen 16 §:n mukaisen äitiys- ja isyysvapaan palkkamääräysten yhteensovittamisen vastaamaan perhevapaauudistusta.
 
Uusittu työehtosopimus julkaistaan Erton verkkosivuilla, kun se on julkaisukelpoinen.
 
Lisätietoja:
 
Juristi Anne Kaattari, p. 09 6132 3255, anne.kaattari@erto.fi 
 
Suomen Optometrian ammattilaiset Soa ry on yksi Erton kuudesta jäsenyhdistyksestä. Soa on ainoa pelkästään optisen alan ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva yhdistys.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin