Siirry suoraan sisältöön

Sote ry ja HALI ovat sopineet terveyspalvelualan palkankorotuksista vuodelle 2023

Sote ry eli Erto, SuPer ja Tehy sekä HALI ry ovat päässeet sopuun terveyspalvelualan palkankorotuksista vuodelle 2023.

Mies naputtelee läppäriään.
Voimassa olevan terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan vuoden 2023 palkkaratkaisu on sidottu tiettyjen verrokkialojen palkankorotusten suuruuteen. Asiasta käytiin neuvotteluja koko kevään ja asiaa ratkottiin myös valtakunnansovittelijan avustuksella. 
 
Ratkaisussa palkankorotusten ajankohtaa on siirretty, jotta saimme sovittua kertaerän maksamisesta ja korkeammasta yleiskorotuksesta. Ilman tätä siirtoa kertaerä olisi siis jäänyt kokonaan saamatta ja yleiskorotus olisi ollut huomattavasti pienempi.  
 
Ratkaisun mukaan vuoden 2023 palkankorotukset ovat seuraavat: 

Kertaerä kesäkuussa 2023  

  • Kertaerän suuruus on 450 euroa ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.   
  • Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.   
  • Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Osa-aikatyön prosentti lasketaan 1.5.-31.5.2023 työajan mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevien osalta työaika lasketaan 3 kk tarkastelujaksolta helmi-huhtikuu (1.2.2023 - 30.4.2023).  
  • Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa. Kertaerä maksetaan kuitenkin, jos työntekijä on irtisanoutunut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle.   
  • Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa. 

Muut palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Korotukset toteutetaan seuraavasti : 

  • 1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja. Yleiskorotus maksetaan siis kaikille työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille.  
  • Lisäksi 1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta. Paikallisen erän jakamisesta eli siitä, kenelle ja millä perusteella paikallista erää jaetaan, sovitaan työpaikalla. Ohjeet siitä, miten paikallisen erän jakamisesta neuvotellaan, toimitetaan jäsenille myöhemmin.  
  • Edellä mainitut korotukset lasketaan erikseen työntekijän 31.10.2023 voimassa olevasta palkasta siten, etteivät korotukset kertaannu. 
  • Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin.  
Työehtosopimus on voimassa vielä 30.4.2024 saakka. Terveyspalvelualan palkoista ja muista työehdoista neuvotellaan siten seuraavan kerran ensi keväänä.  
 
Lisätietoja: 
 
Edunvalvontajohtaja ja terveyspalvelualan tes-neuvottelija Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin