Siirry suoraan sisältöön

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2024

Voit tällä sivulla tutustua terveyspalvelualan työehtosopimuksen ajankohtaiseen neuvottelutilanteeseen.

Mies istuu naputtelemassa tietokonetta.

Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES), on yleissitova eli sitä noudatetaan kaikissa yksityisen terveyspalvelualan yrityksissä. Työehtosopimuksen neuvottelee Sote ry (Tehy, SuPer, Erto) ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI ry.

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluiden tilanne:

17.4.2024: Neuvottelupäivän teemoina olivat sopimuskauteen ja palkankorotuksiin liittyvät asiat. Keskustelimme myös työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä tavoitteista ja jatkoimme matkustusliitteen työstöä. Neuvottelijat tapaavat seuraavan kerran 26.4.


10.4.2024: Kävimme tapaamisessamme läpi molempien osapuolten neuvottelutavoitteita. Seuraavaksi neuvottelupäiväksi sovittiin 17.4.


2.4.2024: Tämän päivän työehtosopimusneuvotteluissa jatkoimme terveyspalvelualan palkkausjärjestelmän selkeyttämistyötä ja aikataulutimme seuraavan neuvottelupäivän teemat. Neuvottelijat tapaavat seuraavan kerran 10.4.


27.3.2024: Terveyspalvelualan neuvottelutapaamisessa keskusteltiin toimialan näkymistä ja työehtosopimustoiminnan tavoitteista ja kehittämistarpeista yleisellä tasolla. Työnantajajärjestö HALI ry esitteli neuvottelukierroksen tavoitteitansa ja näistä käytiin alustavaa keskustelua. Seuraavaksi neuvottelupäiväksi on sovittu 2.4.


22.3.2024: Keskustelimme matkustusliitteen päivittämisestä ja ajantasaistamisesta. Neuvottelut jatkuvat 27.3.


18.3.2024: Sote ry irtisanoi Terveyspalvelualan työehtosopimuksen. Tämä on tavanomainen neuvotteluprosessiin liittyvä toimenpide, joka mahdollistaa uudesta työehtosopimuksesta sopimisen.


15.3.2024: Neuvotteluissa keskusteltiin työhyvinvoinnin kehittämistarpeista ja tavoista. Tämän lisäksi keskusteltiin työehtosopimuksen normaalista selkeytystyöstä. Matkustusliitteen käsittelyä jatkettiin.


1.3.2024: Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät. Neuvottelut aloitetaan hyvissä ajoin ennen sopimuksen päättymistä, tahti tiivistyy aina päättymispäivän lähestyessä.

Keskustelimme toimialan tilanteesta ja haasteista sekä työehtosopimuksen kehittämistarpeista. Yhteinen näkemys on kehittää työehtosopimusta siten, että se palvelee sekä työntekijöitä että työnantajia. Neuvotteluiden aloitus sujui hyvässä ja rakentavassa hengessä, yhteisenä tavoitteena on saavuttaa neuvotteluratkaisu voimassa olevan sopimuskauden päättymiseen mennessä. Neuvotteluajat on sovittu ja teemoitettu jo alkuvuodesta. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.4.2024.

Sote ry esitteli neuvotteluissa tekstitavoitteensa ja keskusteluissa tuotiin esille myös matkustusliitteen päivitystarpeet. Ennen seuraavaa neuvottelua kokoontuu mm. palkkaustyöryhmä, joka on keskeisessä roolissa palkkaukseen liittyvissä asioissa. Myös työehtosopimuksen tekstiasioita työstetään neuvottelutapaamisten välissä. 


Mikä työehtosopimus on?

Työehtosopimus on sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. Erton jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja terveyspalvelualalle saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin