Siirry suoraan sisältöön

Voiko lomarahan vaihtaa vapaaksi?

Jotta lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, siitä on täytynyt sopia työehtosopimuksessa. Myös työaikapankista sopiminen mahdollistaa vapaaksi vaihtamisen.

Nainen syö jäätelöä.
Viime aikoina on Erton työsuhdeneuvonnasta kyselty paljon lomarahojen vaihtamisesta vapaaseen. Vuosilomalaissa ei ole säädetty lomarahoista, vaan niistä on sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa tai ne ovat vain vakiintuneet työpaikan käytäntöihin.
 
Tarkista ensin omasta työehtosopimuksestasi, mitä siinä sanotaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Kaikissa työehtosopimuksissa ei ole annettu siihen mahdollisuutta edes sopimalla. Näin on esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa.
 
Joissakin työehtosopimuksissa, kuten esimerkiksi sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa, lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista sopimalla työehtosopimuksen mukaisesta työaikapankista. Voit lukea ohjeen työaikapankista sopimiseen sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksesta.
 
Työehtosopimuksen määräyksistä riippumatta työpaikalla voidaan sopia lakisääteisestä työaikapankista, jonka kautta lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi alalla kuin alalla. Lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopivat henkilöstön edustaja ja työnantaja. Tämän jälkeen lomarahan vapaaksi vaihtaminen vaatii vielä yksittäisen työntekijän suostumuksen. 
 
Lomarahan vaihtamisesta vapaaseen tulee siis joka tapauksessa sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Kumpikaan osapuoli ei voi yksipuolisesti määrätä, että lomarahat on vaihdettava vapaaseen. Työpaikalla on kuitenkin oltava tasapuoliset mahdollisuudet vaihtaa lomarahoja vapaaksi.
 
Jos työntekijä vaihtaa lomarahaa vapaaseen, emme suosittele lauantaiden laskemista mukaan. Suosittelemme siis, että lomarahavapaat kuluvat vain työpäivinä. Jos olet työpaikallasi parhaillaan neuvottelemassa lomarahan vaihtamisesta vapaaseen, alla on ohje siihen, kuinka lomaraha vaihdetaan vapaaksi oikeudenmukaisesti.
 

Kuinka lomaraha vaihdetaan vapaaksi oikeudenmukaisesti?

  1. Laske lomarahasi.
  2. Laske työpäivän palkka siinä kuussa, jona vapaata pidetään (jakamalla kuukausipalkkasi kuukauden työpäivien lukumäärällä).
  3. Kerro vapaana pidettävien päivien määrä työpäivän palkalla.
  4. Vähennä vapaana pidettävän ajan palkka lomarahasta.
 
Kun sopii lomarahan vaihdosta vapaaksi, kannattaa sopia myös, että vapaa rinnastuu työssäoloaikaan ja näin ollen kerryttää vuosilomaa. Mikäli näin ei tee ja lomarahavapaa pidetään yhden kuukauden sisällä, on riski, ettei loman ansainnan kannalta tärkeä 14 päivän työssäoloaika tuon kalenterikuukauden osalta täyty.
 
Erimielisyystilanteiden välttämiseksi kannattaa sopia pelisäännöt myös sairastumistapauksia (oikeus siirtää lomarahavapaa työkyvyttömyyden vuoksi myöhempään ajankohtaan) ja työsuhteen päättymistilanteita varten.
 
Helena Lievonen
Helena Lievonen Helena työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin