Miten vuosilomaa kertyy äitiyslomalla, opintovapaalla ja lomautettuna?
Blogi

Miten vuosilomaa kertyy äitiyslomalla, opintovapaalla ja lomautettuna?

Kirjoittaja: Helena Lievonen Julkaistu:

ERTOn työsuhdeneuvontapuhelin soi ahkerasti ympäri vuoden, myös keskellä kesää. ERTOn jäsenet kysyvät mm. vuosilomien kertymisestä ja pitämisestä erityistilanteissa, kuten äitiysloman, opintovapaan ja lomautuksen aikana. Siispä kertaan niitä seuraavaksi.

Vuosilomaa kertyy erityisäitiysvapaan, tilapäisen hoitovapaan, pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana tai yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden enintään 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivän ja vastaavasti 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivän aikana. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaapäiviä ovat sairausvakuutuslain mukaiset arkipäivät, joihin lasketaan mukaan myös lauantait ja muun muassa jouluaatto ja juhannusaatto.

156 arkipäivän laskentaa sovelletaan 14 päivän ansaintasäännön piirissä oleviin työntekijöihin. Vastaavan ajanjakson pituus on 182 kalenteripäivää 35 tunnin säännön piirissä olevien työntekijöiden osalta.

14 päivän säännön piiriin kuuluvat kokoaikaiset työntekijät ja vähintään neljänä päivänä viikossa työskentelevät osa-aikaiset. Jos työntekijä työsopimuksen mukaan on jonakin kuukautena tai joinakin kuukausina työssä harvemmin kuin 14 päivänä, hän kuuluu 35 tunnin ansaintasäännön piiriin.

Käytännössä työnantajan on vuosilomakirjanpidossa seurattava eri lomanmääräytymisvuosille sijoittuvia vapaita äitiys- ja vanhempainvapaapäivien ja isyys- ja vanhempainvapaapäivien laskemiseksi. Muuttuneita säännöksiä ei sovelleta vuosilomiin, jotka on ansaittu ennen 1.4.2016. Hoitovapaan ajalta ei kerry vuosilomaa.

Vuosilomaa kertyy myös opintovapaalaissa tarkoitettuna 30 työpäivää vastaavana aikana lomanmääräytymisvuodessa (1.4.-31.3.). Opintovapaa voi muodostua yhdenjaksoisesta opintovapaasta tai yksittäisistä päivistä. Opintovapaan jälkeen työntekijän on välittömästi palattava työhön. Jos opintovapaa sijoittuu lomanmääräytymisvuoden vaihteeseen, kumpaankin lomanmääräytymisvuoteen kuuluvina opintovapaapäivinä kertyy vuosilomaa 30 työpäivää vastaavalta ajalta.

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta vuosilomaa kertyy enintään 30 työpäivää vastaavalta ajalta kerrallaan. Jos toistaiseksi voimassa oleva lomautus keskeytetään ja työntekijä palaa välillä töihin, työssäolo katkaisee laskenta-ajan. Työssäolon päätyttyä alkaa uusi 30 työpäivää vastaavan ajan laskenta.

Jos lomauttaminen on toteutettu lyhentämällä työntekijän työviikkoa tai muulla siihen verrattavalla työjärjestelyllä, lomautuspäivät ovat työssäolon veroisia enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Jos tällainen työaikajärjestely jatkuu lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, aloitetaan uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen lomanmääräytymisvuoden vaihtumisesta.

35 tunnin säännön piirissä olevien työntekijöiden opintovapaa ja lomautusaika ovat työssäolon veroista aikaa enintään 42 kalenteripäivän ajalta.

Vuosilomien kanssa saa olla tarkkana ja seurata usean vuoden kalentereita. ERTOn työsuhdeneuvonnan puhelimessa 09 613 231 vastaamme jäsenten kysymyksiin maanantaista perjantaihin klo 9:30-13:30. Soitelkaa, jos on kysyttävää!

Helena Lievonen
Juristi

Helenan neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset.