Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan?
Blogi

Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan?

Kirjoittaja: Sanna Villman

Vuosilomiin liittyen ERTOn työsuhdeneuvontaan tulee usein kysymyksiä siitä, kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan.

Laki ei tunne niin sanottua lauantai-sääntöä, vaan loman ajankohta määrittelee sen, kuinka monta lauantaita lomaan sisältyy. Toisin sanoen neljän kalenteriviikon kesälomaan sisältyy neljä lauantaita.

Lauantain sisältyminen lomaan aiheuttaa epäselvyyksiä usein silloin, kun lomaa pidetään lyhyissä pätkissä. Vuosilomalain työsuojelullisena periaatteena on, että sekä kesä- että talviloma annetaan yhdenjaksoisina. Työnantaja voi yksipuolisesti määrätä kesälomasta 12 arkipäivää ylittävän osan jakamisesta yhteen tai useampaan osaan vain, jos se on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi.

Loman jakamisen tulee olla poikkeuksellista ja työt on pyrittävä pitämään käynnissä ensisijaisesti muilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi sijaisjärjestelyillä, lomien porrastamisella tai vastaavilla. Talviloma on kuitenkin annettava aina yhdenjaksoisena, ellei työntekijä suostu talviloman jakamiseen. Työntekijä ja työnantaja voivat myös vapaasti sopia, että 12 arkipäivän ylittävä osa vuosilomasta pidetään yhdessä tai useammassa osassa.

Lomien jakamistapauksissa meidän työsuhdeneuvontaamme tuleekin usein yhteydenottoja lauantaihin liittyen. Työntekijä on esimerkiksi pitänyt lomaa keskiviikosta perjantaihin kolme päivää, mutta lomaa onkin kulunut neljä päivää, koska siihen on laskettu myös lauantai mukaan.

Lähtökohtaisesti loman ajankohta määrittelee edelleen sen, kuinka monta lauantaita lomaan sisältyy. Jos tällainen muutaman päivän loma esimerkiksi maanantaista keskiviikkoon tai keskiviikosta perjantaihin tulee työnantajan aloitteesta, johon työntekijä on antanut suostumuksensa, lauantain ei lähtökohtaisesti voi katsoa tällöin kuluttavan lomaa.

Loman pitäminen osissa saattaa olla myös työntekijän toiveena. Tällaisella loman pilkkomisella muutamiin yksittäisiin päiviin esimerkiksi keskiviikosta perjantaihin työntekijä säästää lauantait, jotka normaalisti kuluttavat lomaa.

On hyvä muistaa, että työnantajalla ei ole velvollisuutta myöntää lomaa lyhyinä pätkinä. Työnantaja voi lomaa myönnettäessä edellyttää, että lomaa pätkittäessä lomaan pitää sisältyä saman verran lauantaipäiviä kuin jos loma pidettäisiin yhdenjaksoisesti. Työnantajan pitää kertoa tämä kuitenkin selvästi työntekijän tietoon ennen loman myöntämistä.

Sanna Villman
Lakimies

Sannan neuvotteluvastuulla on Yleinen runkosopimus.