Tiesithän tämän ylitöiden tekemisestä?
Töissä

Tiesithän tämän ylitöiden tekemisestä?

Kirjoittaja: Leena Filpus

Ylityöt ovat normaalin työajan ylittäviä työtunteja. Mitä sitten on lisätyö ja miten se eroaa ylityöstä? Kuinka paljon ylitöitä saa tehdä ja miten ne pitäisi korvata?

Lisätyöt ja ylityöt ovat normaalin työajan ylittäviä työtunteja, joita työnantaja pyytää työntekijää tekemään. Jos normaali työaika on 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa, lisätöitä tehdään 8 tuntiin ja 40 viikkotuntiin asti. Sitä ylittävät työtunnit ovat ylitöitä. Jos työntekijä jää oma-aloitteisesti tekemään töitä, kyse ei ole lisätöistä eikä ylitöistä.

Miten ylityöt ja lisätyöt pitäisi korvata?

Useimmiten lisätyön palkka on saman suuruinen kuin tavallinenkin palkka. Toisinaan tessissä on sovittu, että lisätyöstä maksetaan 50 prosenttia korkeampaa palkkaa.

Ylityö on joko vuorokautista- tai viikkoylityötä. Vuorokautinen ylityö on työtä, jota tehdään yli 8 tuntia päivässä. Viikoittainen on 40 viikkotyötunnin yli tehty työ, jota työntekijä tekee vaikkapa viikonloppuna kokonaisen työviikon päätteeksi.

Vuorokautisesta ylityöstä kaksi ensimmäistä tuntia maksetaan 50 prosentilla korotettua palkkaa. Sitä ylittävältä osalta palkka maksetaan 100 prosentilla korotettuna. 

Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan työaikalain mukaan 50 prosentilla korotettua palkkaa. Usein tesseissä on sovittu, että viikkoylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa.

Voiko työnantaja velvoittaa tekemään ylitöitä?

Työntekijä voi antaa suostumuksen lisätöihin myös työsopimuksessa.

Työnantajan on pyydettävä työntekijää jäämään ylitöihin jokaista ylityökertaa varten erikseen. Työnantaja ei siis voi velvoittaa tekemään ylitöitä.

Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa ylitöihin määrätyksi lyhyehköksi ajaksi, jos se on työn järjestelyjen vuoksi tarpeen.

Voiko ylitöitä tehdä miten paljon tahansa?

Kaikkiaan ylitöitä saa tehdä enintään 138 tuntia 4 kuukauden aikana, mutta enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Tätä pitemmistä ylitöistä on sovittava työnantajan ja luottamusmiehen tai henkilöstön kanssa.

Vinkit antoi ERTOn lakimies Helena Lievonen.