Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän etu
Töissä

Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän etu

Yhdenvertaisuuslaki varmistaa, että jokaista työntekijää on työsuhteen kestosta riippumatta kohdeltava työsuhteessa samalla tavalla. Määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ei ole työnantajalle syy kieltää työterveyshuoltoa.  

Työterveyshuolto on siitä erikoinen etu, että lain määräämä työterveyshuolto on hyvin suppea. Yleensä työnantaja haluaa kuitenkin tarjota lakisääteistä huoltoa kattavamman palvelun työntekijöilleen. Se on molempien eduksi – kun työntekijä on terve ja voi hyvin, hän jaksaa tehdä parhaansa myös yrityksen eteen.

Onko työnantajan pakko tarjota työterveyshuoltoa työntekijälle?

Kyllä, se määritellään työterveyshuoltolaissa. Yleisin työnantajien tarjoaman työterveyshuolto on yleislääkäritasoinen. Se on paljon parempi etu kuin mitä työterveyshuoltolaki velvoittaa. Moni työnantaja haluaa tarjota laissa määrättyä laajemman työterveyden työntekijöilleen, sillä pitkittynyt sairastuminen aiheuttaa vahinkoa työnantajalle.

Miten työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto?

Työnantaja voi ostaa työterveyshuollon palvelut yksityiseltä vastaanotolta tai julkiselta terveydenhuollolta. Työnantajan on kerrottava työntekijälle työsuhteen alussa, miten työterveyden palvelut on järjestetty.

Millainen etu on minimissään tarjottava?

Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa säännölliset terveystarkastukset työssä, jonka tiedetään erityisesti aiheuttavan vaaraa sairastua. Lakisääteinen työterveyshuollon tarkastus tehdään muulloinkin, kun työstä epäillään aiheutuvan vaaraa terveydelle. Työntekijä voi itsekin hakeutua työkykyarviointiin, jos hän tuntee työstä aiheutuvan hänelle terveysvaaraa. Kela maksaa suurimman osan kuluista työnantajalle.

Jos työterveyshuolto on vain lain minimitasoa, se ei velvoita työnantajaa järjestämään työterveyslääkärin palveluita työntekijän sairastuessa, vaan silloin työntekijän tulee hakeutua julkiselle terveyskeskuslääkärille tai omalla kustannuksella yksityisen lääkärin vastaanotolle.

Vaikuttaako työpaikan koko tai työsuhteen kesto työterveyshuoltoon?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää työntekijöiden erilaisen kohtelun lyhyenkin työsuhteen aikana. Vähintään 30 työntekijän yritysten on nykyään tarjottava myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottavalle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan siitä hetkestä, kun hänen työntekovelvollisuutensa päättyy. Laki on tullut voimaan tammikuussa 2017 ja se koskee sellaisia työntekijöitä, jotka ovat olleet työsuhteessa vähintään viisi vuotta.

Mitä pitää tehdä, jos työnantaja ei halua järjestää työterveyshuoltoa?

Asiasta on huomautettava kirjallisesti ja kysyttävä syytä, miksi sitä ei järjestetä, vaikka työterveyshuoltolaki niin velvoittaa. Näin saa dokumentin siitä, että on vaatinut etuaan. Mikäli kuuluu liittoon, voi olla ERTOon yhteydessä.


Jutun vinkit antoi ERTOn asiantuntija Jarmo Lahti.