Siirry suoraan sisältöön

Osa-aikainen sairauspoissaolo

Tiesitkö, että sairauspoissaolo voi olla myös osa-aikainen? 

Pohtiva nainen käsi poskella.

Usein työkyvyttömyyden kestettyä pidempään työhön palataan ensin osa-aikaisesti. Osa-aikaisen sairauspoissaolon tarkoituksena on tukea työntekijän työssä pysymistä ja oma-aloitteista paluuta kokoaikaiseen työhön. On myös mahdollista, että sairauspoissaolo on osa-aikainen jo työkyvyttömyyden alusta lähtien. Osa-aikainen sairauspoissaolo edellyttää aina työnantajan ja työntekijän välistä sopimista. 

Osa-aikaisen sairauspoissaolon palkka

Osa-aikaisen sairauspoissaolon palkka riippuu sovellettavasta työehtosopimuksesta tai työsopimuksesta. Kun työntekijällä ei ole enää oikeutta työnantajan maksamaan palkkaan sairauspoissaolon ajalta, työntekijä saa tehdystä osa-aikaisesta työstä palkan ja lisäksi hän voi hakea Kelasta osasairauspäivärahaa poissaolon osalta.

Työntekijän oikeudesta osasairauspäivärahaan ja sen perusteena olevasta määräaikaisesta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädetään sairausvakuutuslaissa.  

Osasairauspäivärahaoikeus 

Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että

  • vakuutettu pystyy terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan työtehtävistään,  
  • osa-aikatyöskentely on suunniteltu kestämään yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää,  
  • työaika on ennen osasairauspäivärahakautta tai sitä välittömästi edeltänyttä sairauspäiväraha- tai kuntoutusrahakautta ollut kokoaikatyön mukainen,   
  • osa-aikaisen sairauspoissalon sopimuksessa on sovittu, että työaika vähenee vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia kokoaikatyön aiemmasta. 

Kokoaikatyöstä on kyse silloin, kun säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa tai se tasoittuu tasoittumisjaksolla vähintään 30 tuntiin viikossa taikka silloin, kun työaika on asianomaisella alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan pituinen. Kokoaikatyö voi kertyä myös useammasta osa-aikaisesta työsuhteesta, jos yhteenlaskettu työaika on vähintään 30 tuntia. 

Oikeus osasairauspäivärahaan alkaa sairausvakuutuslain omavastuuajan jälkeen tai osasairauspäivärahaa välittömästi edeltäneen sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 150 arkipäivältä.

Osa-aikatyöstä sopiminen

Osa-aikatyösopimus tehdään työntekijän terveydentilaa koskevan selvityksen perusteella. Mikäli harkitset työhön paluuta osa-aikaisesti työkyvyttömyydestäsi huolimatta, ole yhteydessä työterveyslääkäriisi. Lääkäri arvioi, onko osa-aikainen sairauspoissaolo mahdollinen terveyden ja toipumisen näkökulmasta.  

Osa-aikatyösopimuksen on oltava voimassa koko osasairauspäivärahakauden. Mikäli osa-aikatyösopimukseen haluaa muutoksia kesken sopimuskauden, siitä on sovittava työnantajan kanssa. Määräaikainen sopimus päättyy kuitenkin kesken sopimuskauden, jos työntekijä ei sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan osa-aikatyöstään. Osa-aikatyösopimuksen päättyessä työntekijällä on oikeus palata noudattamaan osa-aikatyösopimusta edeltävän kokoaikaisen työsopimuksensa ehtoja. 

Työnantajan ja työntekijän välisessä osa-aikatyösopimuksessa on sopimuskauden keston ja työajan lisäksi hyvä sopia työajan sijoittelusta. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa lyhentämällä päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Lisäksi sopimuksessa voidaan sopia tarkemmin osa-aikasopimuskauden työtehtävistä. Palkka määräytyy työajan suhteessa ilman, että aikapalkan perustetta täytyy muuttaa. 

Esimerkki: Työntekijä on sairauslomalla toipumassa leikkauksesta ja haluaisi palata työhön osittain. Lääkäri puoltaa osa-aikaista sairauspoissaoloa. Työntekijä ja työnantaja tekevät määräaikaisen osa-aikatyötä koskevan sopimuksen, jossa sopivat, että työntekijän päivittäinen työaika on 40 prosenttia täydestä työajasta. Kun määräaikainen sopimus päättyy, työntekijä palaa kokoaikaiselle työsopimukselleen toivuttuaan työkykyiseksi.  

Sinikka Strömmer
Sinikka Strömmer Sinikka työskentelee Ertossa juristina.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin