Kiinnitä huomiota työtapoihisi – yksikin muutos voi jopa tuplata työtehosi!
Töissä

Kiinnitä huomiota työtapoihisi – yksikin muutos voi jopa tuplata työtehosi!

Lifted-hyvinvointivalmennuksen Taneli Rantala kertoo, miten työtapojaan kehittämällä voi saavuttaa parempia tuloksia ja nauttia työstään enemmän.

Liftedin toimitusjohtaja, toinen perustaja ja valmentaja Taneli Rantala auttaa ihmisiä muun muassa kehittämään työtapojaan.

Miksi työtapojen miettiminen on tärkeää?

Vietämme keskimäärin yli puolet valveillaoloajastamme tehden tai ajatellen työtä. Se, miten onnistumme työssämme ja mitä ajattelemme siitä vaikuttaa valtavasti henkiseen hyvinvointiimme. Tunnemmeko merkityksellisyyden ja aikaansaamisen tunnetta vai riittämättömyyttä ja epäonnistumista töissä ja sen jälkeen?

Organisaation toimintatavat ja kulttuuri ovat työhön merkittävästi vaikuttavia tekijöitä, joita meidän on vaikeampaa muuttaa yksilöinä. Voimme kuitenkin vaikuttaa omaan työhömme enemmän kuin monesti uskallamme myöntääkään.

Tärkeintä on käyttää omia resurssejaan järkevästi ja kestävästi. Meillä on valtava määrä erilaisia resursseja, mutta työkontekstissa tärkeimmät ovat energia, osaaminen ja aika. Kun vahvistat ja käytät niitä omien arvojesi ja tavoitteidesi mukaisesti, johdat itseäsi menestykkäästi.

Yksikin työtavan muutos voi jopa tuplata työtehomme! Viisaampien työtapojen avulla voimme saada aikaan enemmän tuloksia vähemmässä ajassa ja pienemmällä kuormituksella, mikä tarkoittaa, että vapautamme aikaamme muille, elämäämme tasapainottaville tekijöille.

Kun kehitämme työtapojamme, näytämme esimerkkiä muille työyhteisömme jäsenille. Sinun askeleesi voi aiheuttaa valtavan positiivisen lumipalloefektin organisaatiossa.

Miten työnsä tuottavuutta voi seurata?

Helpoin tapa on asettaa yhdessä tiimin ja/tai esimiehen kanssa henkilökohtaiset tavoitteet itsellesi ja seurata niiden toteutumista. Varmista, että tavoitteet on asetettu KIRMAn mukaan, eli ne ovat Konkreettisia, Inspiroivia, Realistisia, Mitattavia ja Aikaan sidottuja. Aseta itsellesi isot (esim. vuoden) tavoitteet, mutta myös välitavoitteet vähintään kuukausitasolle ja tietyissä työtehtävissä myös viikkotasolle.

Toinen hyvä tapa on seurata päiväkohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Päätä jokaisena aamuna mikä on onnistuneen päivän taso, eli mitä sinun pitää saada tänään aikaiseksi ja katso päivän päättyessä pääsitkö siihen.

Itse seuraan myös suoritettujen työtehtävien määrää ja niiden jakautumista eri kellonaikoihin ja viikonpäiville, mikä auttaa minua löytämään työviikkojeni tehokkaimmat ajanjaksot.

Mitä on ”työn imu” ja miten työtavoilla voi vaikuttaa siihen?

Työn imu on verrattain tuore työhyvinvoinnin termi, joka toi mukanaan odotetun positiivisen näkökulman työelämään. Sen mukaan työ ei ole vain pakollinen paha, joka kuormittaa ja syö voimavarojamme, ja josta yritämme jälkeen päin palautua. Työn imun teorioiden ja tutkimusten mukaan voimme saada työstämme valtavasti positiivisia vaikutuksia omaan henkiseen hyvinvointiimme.

Työn imulle on luontaista näkyä tilanteissa, joissa henkilön voimavarat ja kuormitus ovat tasapainossa. Liika tai liian vähä kuormitus suhteessa voimavaroihin ei johda työn imuun.

Työn imusta hyötyy myös työnantaja, mutta suurin hyötyjä on ehdottomasti työntekijä! Työn imua on havaittu kaikissa työtehtävissä ja ikäryhmissä, joten jokainen meistä voi kokea työn imua. Työn imu jaetaan kolmeen osa-alueeseen: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Työn imun määrää voi kasvattaa parhaiten muokkaamalla tai tuunaamalla omaa työtään. Se tarkoittaa omien työtapojen, vuorovaikutuksen tai ajatusmallien muokkausta. Työn muokkaus tapahtuu sinun lähtökohdistasi ja sinun itsesi tekemänä.

Onko multitaskaaminen hyvä vai huono työtapa?

Erittäin huono. Kukaan meistä ei ole hyvä multitaskaaja vaikka niin luulisimmekin. Ihmisaivot voivat keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Kun yritämme multitaskata teemme itse asiassa vaihtotyöskentelyä, jolloin keskittymisemme hyppii asiasta toiseen. Tutkimusten mukaan se aiheuttaa unohduksia ja virheitä, heikentää tehokkuuttamme, sumentaa ajankäsityksemme ja kuormittaa aivojamme aiheuttaen enemmän stressiä.

Multitaskaamisen voisi summata yhteen lauseeseen: epäonnistu useammassa tehtävässä nopeammin. Joskus törmään perusteluun, jossa sanotaan kiireen pakottavan multitaskaamiseen. Todellisuudessa kiireen tunteen luo ainakin osittain juuri multitaskaaminen. Koska sinulla on kiire, sinun pitäisi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, jotta et tuhlaisi aikaasi tehottomaan multitaskaamiseen.

Miten omat työtavat vaikuttavat tiimityöhön?

Omat työtavat vaikuttavat valtavasti tiimityön onnistumiseen, mutta vielä työtapojakin tärkeämpiä ovat työyhteisötaidot. Se, kuinka hyödynnämme tiimin jäsenien vahvuuksia, otamme huomioon erilaisuutemme, kommunikoimme ja annamme palautetta toisillemme, vaikuttaa menestymiseemme valtavasti jo lyhyellä aikatähtäimellä, mutta ratkaisee menestymisen täysin pitkällä aikavälillä.