Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on etuus, jota työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen ajalta. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Ansiopäivärahan maksaminen perustuu työttömyysturvalakiin (1290/2002).

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos hakija on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä työvoimapoliittiset edellytykset. Lisäksi hakijan tulee täyttää ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset:

 • on kokonaan tai osittain työtön
 • on ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakee kokoaikatyötä
 • on työttömyyskassan jäsen
 • 17–64 vuoden ikä (lomautustilanteessa 17–68 -vuotias)
 • asuu Suomessa

Päiväraha lasketaan yleensä työttömyyttä edeltävästä työssäoloehtoon hyväksyttävästä, vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi tulosta vähennetään nk. TyEL-vähennys. TyEL-vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Päivärahan suuntaa antavan määrän voi laskea Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n laskurilla »

Näin haet ansiosidonnaista päivärahaa

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon eli työkkäriin heti ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työkkäriin ei tarvitse enää ilmoittautua henkilökohtaisesti, vaan kätevimmin ilmoittautuminen onnistuu TE-palvelujen nettisivulla »

 2. Tee ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassaan noin kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta (kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta). Hakemus kannattaa täyttää verkossa, oman kassasi asiointipalvelussa - Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan eAsioinnissa tai KOKO-kassan eAsioinnissa (SOAn jäsenet). Ennen kuin teet hakemuksen lue tarkasti ohjeet ja varaa kaikki tarvittavat liitteet itsellesi esimerkiksi tietokoneesi työpöydälle. Sieltä ne on helppo liittää hakemukseen. Hakemuksesi on kassan käsittelyjonossa heti lähettämisen jälkeen. Ensimmäisen hakemuksen käsittely on vähän tavallista hitaampaa, sillä kassan pitää laskea muun muassa päivärahan määrä.

 3. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti, jotta säilytät oikeutesi päivärahaan. TE-toimiston tehtävä on auttaa sinua työllistymään, mutta myös huolehtia siitä, että haet työtä lain edellyttämällä tavalla. Saadaksesi työttömyysturvaa sinun on haettava työtä ja otettava vastaan tarjottu työ, palvelu tai koulutus siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Tutustu siis tarkkaan TE-toimiston antamiin ohjeisiin, noudata määräaikoja ja vastaa yhteydenottoihin, ettei työttömyysturvaasi tule katkoksia.

 4. Lähetä seuraavat hakemukset neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Nämä hakemukset käsitellään usein nopeammin ja päiväraha maksetaan melko tasaisesti kuukauden tai neljän viikon välein. Voit tehdä jatkohakemuksen, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisessä muodossa eAsioinnin kautta ei ole mahdollista ennen kuin ensimmäinen maksu on suoritettu. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisesti onnistuu kuitenkin, jos täytät ensimmäisen hakemuksen (”ansiopäivärahahakemus” -lomakkeen) jatkohakemuksen ajalta.

Lisätiedot

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet löydät Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta:

 1. Näin haet ansiopäivärahaa »
 2. Lisätietoa ansiopäivärahaan liittyvistä asioista »