Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Jos joudut työttömäksi

  1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon eli työkkäriin heti ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työkkäriin ei tarvitse enää ilmoittautua henkilökohtaisesti, vaan kätevimmin ilmoittautuminen onnistuu TE-palvelujen nettisivulla ».
  2. Tee ensimmäinen päivärahahakemus työttömyyskassaan noin kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta (kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta). Myös etuushakemus kannattaa täyttää verkossa, oman kassasi asiointipalvelussa. Tällöin sinulta ei kysytä turhia asioita ja osa tiedoista on valmiiksi täytettynä. Hakemuksesi on kassan käsittelyjonossa heti lähettämisen jälkeen. (Erityisalojen työttömyyskassan eAsioinnin löydät tästä ja KOKO-kassan tästä.) Ensimmäisen hakemuksen käsittely on vähän tavallista hitaampaa, sillä kassan pitää laskea muun muassa päivärahan määrä.
  3. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti, jotta säilytät oikeutesi päivärahaan. TE-toimiston tehtävä on auttaa sinua työllistymään, mutta myös huolehtia siitä, että haet työtä lain edellyttämällä tavalla. Saadaksesi työttömyysturvaa sinun on haettava työtä ja otettava vastaan tarjottu työ, palvelu tai koulutus siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä.. Tutustu siis tarkkaan TE-toimiston antamiin ohjeisiin, noudata määräaikoja ja vastaa yhteydenottoihin, ettei työttömyysturvaasi tule katkoksia.
  4. Lähetä seuraavat hakemukset neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Nämä hakemukset käsitellään usein nopeammin ja päiväraha maksetaan melko tasaisesti kuukauden tai neljän viikon välein. Voit tehdä jatkohakemuksen, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisessä muodossa eAsioinnin kautta ei ole mahdollista ennen kuin ensimmäinen maksu on suoritettu. Jatkohakemuksen tekeminen sähköisesti onnistuu kuitenkin, jos täytät ensimmäisen hakemuksen (”ansiopäivärahahakemus” -lomakkeen) jatkohakemuksen ajalta.

Sinulla on oikeus saada tietoa työttömyysturvasta selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Tämän oikeuden toteutumisesta vastaavat osaltaan TE-toimisto ja osaltaan työttömyyskassat. Jos esim. verkkosivujen sisältö ei avaudu, ei siis kannata pähkäillä asiaa kotona, vaan soittaa kassaan. (Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa puh. 09 6132 3224 ja KOKO-kassa 09 4763 7600.)

Huom! Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Lue lisää muutoksenhausta.

Huom! Jos sinut on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja työnantajasi tarvitsee työvoimaa neljän kuukauden kuluessa työsuhteesi päättymisestä samoihin tai samankaltaisin tehtäviin, työnantajan on tarjottava sinulle tätä työtä. Muistathan, että sinun on oltava TE-toimistossa työnhakijana, jotta työn tarjoamisvelvollisuus säilyy.

Jos joudut lomautetuksi

Lomautettujen pitää ilmoittautua itse työnhakijaksi TE-toimiston verkkosivulla »

Jos sinut on lomautettu määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi. 
  2. Toimita 10 päivän kuluessa TE-toimistoon kopio työsopimuksesta, määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista ja kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta. Kun TE-toimisto on saanut asiakirjat, toimisto aloittaa työttömyysturva-asiasi käsittelyn ja työnhakusi voimassaoloa jatketaan lomautuksen tai viimeisen lomautusjakson päättymispäivään saakka. TE-toimisto on tarvittaessa yhteydessä sinuun.
  3. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon.

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi tai määräaikaisesti yli kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa ilmoittautumalla työnhakijaksi.
  2. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää. Toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.
  3. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Lisätietoa työttömäksi tai lomautetuksi joutuneelle » 

Huomioitavaa

Työsuhdeopas: Työsuhteen päättyessä huomioitavat asiat »

Työsuhdeopas: Tietoa työsopimuksen irtisanomisesta »

Työsuhdeopas: Tietoa irtisanomisperusteista »

Muutosturva auttaa irtisanottuja ja lomautettuja tietyin ehdoin. 
Lisätietoa Muutosturvasta »

Kelan etuudet ja työttömyys: Työttömyys vaikuttaa moniin Kelan maksamiin etuuksiin, lue lisää Kelan sivuilta »