Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen tarkoitus on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustusta voi saada myös työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että hakija on saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen työn aloittamista. Oikeus liikkuvuusavustukseen on myös, jos maksamisen on estänyt

 • korvaukseton määräaika,
 • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite,
 • työssäolovelvoite tai
 • ansiopäivärahan omavastuuaika.

Työmatkan keston tulee olla työn alkaessa kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Työsuhteen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto on riippuvainen työsuhteen kestosta. Vähintään kaksi kuukautta kestävään työhön liikkuvuusavustusta voidaan maksaa työsuhteen alkamisesta lukien 30 päivän, vähintään kolme kuukautta kestävässä työssä 45 ja vähintään neljä kuukautta kestävässä työssä 60 päivän ajanjaksolta. Avustusta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan työssäolopäiviltä.

Liikkuvuusavustuksen määrä on saman verran kuin peruspäiväraha lapsikorotuksineen. Lapsikorotus maksetaan alkamisajankohdan tilanteen mukaan koko etuusjaksolta. Liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna, jos työpaikka tai työhön liittyvä koulutuspaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä tosiasiallisesta asuinpaikasta. Liikkuvuusavustus on verollinen etuus. Takautuva hakuaika on kolme kuukautta.

Näin haet liikkuvuusavustusta

 1. Täytä ”liikkuvuusavustushakemus”-lomake eAsioinnissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen tai työsuhteeseen liittyvän koulutuksen alkamisesta.

  Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan eAsiointi »
  KOKO-kassan eAsiointi » (jäsenyhdistys SOAn jäsenet)

 2. Toimita kassalle liikkuvuusavustushakemuksesi liitteenä:
  • työsopimus tai työnantajan selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista
  • jos haet liikkuvuusavustusta työhön liittyvän koulutuksen perusteella, lähetä kassalle selvitys koulutuksesta.

 3. Ilmoita liikkuvuusavustukseen vaikuttavista muutoksista täyttämällä ”liikkuvuusavustus”-lomake eAsioinnissa. Ilmoita esimerkiksi työsuhteen päättymispäivän muutoksesta, lomautuksesta tai työnteon muusta keskeytyksestä. Työsuhteen piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi ei pidennä maksujakson kestoa.

Lisätiedot

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet löydät Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta: