Päivärahalaskuri ja lomakkeet

Päivärahalaskuri

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n eli TYJ:n sivuilta löytyy päivärahalaskuri, jonka avulla voit laskea suuntaa-antavasti ansiopäivärahasi suuruuden. Jos olet jo päivärahan saaja ja haluat arvioida palkan tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi, valitse laskurista työtulon vaikutus päivärahaan -välilehti.

Lomakkeet

Nopeimmin saat asiasi käsittelyyn täyttämällä sähköisen hakemuksen Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan eAsioinnissa tai KOKO-kassan eAsioinnissa (jäsenyhdistys SOAn jäsenet) ja toimittamalla kaikki tarvittavat liitteet heti hakemuksen yhteydessä.

Voit vaihtoehtoisesti hyödyntää TYJ:n sivuilta löytyviä pdf-lomakkeita ansiopäivärahan, vuorotteluvapaan ja liikkuvuusavustuksen hakemisessa.

Mitä liitteitä tarvitaan hakemuksen lisäksi?

Liitä hakemukseesi (tilanteestasi riippuen) tarvittavat liitteet:

  • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot.
  • Palkkalaskelma (-erittely) työttömyysaikana saadun osa-aikatyön palkasta ja/tai muista tuloista. Palkan-/palkkionmaksupäivän tulee olla selkeästi näkyvissä. Myös toimeksiantosuhteista ja kevytyrittäjänä/omasta työstä työttömyysjakson aikana kertynyt tulo tai palkkio tulee ilmoittaa.
  • Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain, tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen.
  • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta.
  • Kopio työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen, voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista.
  • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.
  • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista.
  • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen erittely tuloista ja menoista työttömyyden aikana. Työttömyysjakson aikana saadut apurahat tulee myös ilmoittaa.
  • Todistus opiskelusta (opintorekisteriote, josta ilmenee myös suoritetut opinnot ja niistä saadut suorituspisteet/opintoviikot), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen).