Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on 100–180 kalenteripäivän vapaajakso, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi koulutukseen, kuntoutukseen, lasten hoitoon, harrastuksiin tai lepoon. Tältä ajalta työttömyyskassa maksaa vuorotteluvapaalla olevalle vuorottelijalle vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaalla olevalle vuorottelijalle maksettavan vuorottelukorvauksen normaalisuuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömäksi jäädessään (lapsikorotuksia ei oteta huomioon).

Näin haet vuorottelukorvausta

  1. Toimita vuorottelusopimus TE-toimistolle ennen vuorotteluvapaasi alkamista. TE-toimisto antaa kassalle vuorottelukorvauksen maksamista varten tarvittavan lausunnon.

  2. Toimita kassalle vuorotteluttelukorvaushakemus viimeistään vuorotteluvapaasi alkaessa täyttämällä kassan eAsioinnissa "vuorotteluvapaahakemus"-lomake.

    Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan eAsiointi »
    KOKO-kassan eAsiointi » (jäsenyhdistys SOAn jäsenet)

Toimita kassalle hakemuksesi liitteenä palkkatodistus vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukuukausilta sekä kopio vuorottelusopimuksesta. Muista hakea vuorottelukorvausta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vuorotteluvapaan alkamispäivästä.

Lisätiedot

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet löydät Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta:

  1. Näin haet vuorotteluvapaakorvausta
  2. Lisätietoa vuorottelukorvaukseen liittyvistä asioista