Teollisuuden palkansaajat: Teollisuuden palkansaajien hallitus keskusteli UPM:stä 10.11.

Teollisuuden palkansaajien hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen Helsingissä 10.11.2021.

Kokouksessa käytiin huolestunutta keskustelua työmarkkinatilanteesta ja erityisesti UPM:n toiminnasta. Hallitus päätti seuraavasta kannanotosta:

Hallitus

  1. toteaa työmarkkinatilanteen yleisesti huolestuttavaksi,
  2. kokee UPM:n työmarkkinahäiriköinnin kohdistuvan sekä sen vakiintuneita sopimuskumppaneita että koko sopimusyhteiskuntaa vastaan,
  3. vetoaa UPM:ään sopimusyhteiskunnan vahvistamiseksi ja sopimusratkaisujen syntymiseksi ja toteaa lähestyneensä asiassa kirjeitse UPM hallitusta ja johtoa sekä
  4. on huolissaan, että UPM:n työmarkkinahäiriköinti voi johtaa laajoihin markkinahäiriöihin tulevan talven aikana.

Kirje UPM-Kymmene Oyj:n hallitukselle (pdf)
Letter to the Board of Directors of UPM-Kymmene Corp. (pdf)

Lisätietoja:

Juri Aaltonen, Teollisuuden palkansaajat TP ry:n hallituksen puheenjohtaja
juri.aaltonen@erto.fi
040 553 8536

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen toimii myös Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtajana.