Työsopimus

Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista, vakituista (toistaiseksi voimassa oleva), määräaikaista tai vuokratyötä.

Jos työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy, työnantajan on maksettava esimerkiksi työntekijän eläkemaksut. Jos työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty, kysymys on yritystoiminnasta. Silloin työntekijän on itse huolehdittava muun muassa eläkkeestään eikä hänellä ole oikeutta vuosilomalain mukaiseen vuosilomaan tai lomapalkkaan.

Työsopimuslaki on tältä osin niin sanottua pakottavaa oikeutta. Työnantaja ja työntekijä eivät siksi voi vapaasti sopia siitä, onko kysymys työsuhteesta. Alihankinta-, franchising- tai muuksi toimeksianto-, freelancer-, projekti- tai konsulttisopimukseksi otsikoitu sopimus voi näin ollen olla työsopimuslain mukainen työsopimus. Silloin työntekijällä on oikeus esimerkiksi palkalliseen lomaan.

Freelancer-sopimuksen tekijän kannattaa tarkistuttaa ERTOn työsuhdeneuvonnasta, täyttyvätkö työsuhteen edellytykset.