Työsopimus

Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista, vakituista (toistaiseksi voimassa oleva), määräaikaista tai vuokratyötä.

Kun työsuhteen edellytykset täyttyvät, työnantajan on maksettava esimerkiksi työntekijän eläkemaksut. Jos työtä ei tehdä työsuhteessa, kysymys on yritystoiminnasta. Silloin työntekijän on itse huolehdittava muun muassa eläkkeestään eikä hänellä ole oikeutta vuosilomalain mukaiseen vuosilomaan tai lomapalkkaan.

Työsopimuslaki on tältä osin niin sanottua pakottavaa oikeutta. Työnantaja ja työntekijä eivät siis voi vapaasti sopia siitä, onko kysymys työsuhteesta. Alihankinta-, franchising- tai muuksi toimeksianto-, freelancer-, projekti- tai konsulttisopimukseksi otsikoitu sopimus voi näin ollen olla työsopimuslain mukainen työsopimus. Silloin työntekijällä on oikeus esimerkiksi palkalliseen lomaan.

Muuksi kuin työsopimukseksi otsikoidun sopimuksen tekijän kannattaa tarkistuttaa ERTOn työsuhdeneuvonnasta, täyttyvätkö työsuhteen edellytykset.