Siirry suoraan sisältöön

Erto: Selkeyttä Stean järjestöille myöntämiin avustuksiin

Stea-avustusten käyttö ja siihen liittyvät ehdot ovat herättäneet paljon keskustelua ja huolta sosiaalialan järjestöissä.

Mies kirjoittaa koneelle tekstiä rannassa
Joissain yhteyksissä on ymmärretty, että Stea kieltäisi kaikki työehtosopimusta paremmat työsuhteen ehdot. Nyt on selvää, että Stea ei kiellä työehtosopimusta parempia työsuhteen ehtoja. Mihinkään työehtojen heikennystalkoisiin ei Stean rahoitusehtojen takia ole tarpeen ryhtyä.  
 
Erto on erityisesti kesän ja alkusyksyn aikana selvitellyt Stean rahoitukseen liittyviä ongelmia hyvässä yhteistyössä työnantajaliitto Hali ry:n kanssa. Viime viikolla Erton puheenjohtaja ja Hali ry:n edustaja kävivät Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:ssa keskustelemassa valvonnan periaatteista ja tukiehtojen tulkinnoista. Stea-rahoitus on monelle sosiaalialan järjestölle ainoa rahoitusmuoto, ja sen takia sen ehdot ja niiden ennustettavuus ovat tärkeitä. 
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen, joka vastaa mm. sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten käytön valvonnasta.  
 
Seuraavassa käyn läpi muutamia järjestöissä vastaan tulleita ongelmia. 

Työehtojen on oltava kilpailukykyiset 

Järjestöt eivät saa pidettyä ja palkattua osaavaa henkilökuntaa ilman kilpailukykyisiä työehtoja. Osaajista on pulaa ja on selvää, että myös Stea hyväksyy työehtosopimusta paremmat työsuhteen ehdot niin kauan kuin ne eivät ole kohtuuttomia. Kohtuuttomiin työehtoihin en ole koskaan järjestöissä törmännyt. 
 
Kohtuuton työsuhteen ehto ei ole esim. tessin minimin ylittävä palkka, lounasseteli, liikunta- tai kulttuuriraha taikka työajalla pidettävä koko toimiston yhteinen ohjattu virkistyspäivä tai jumppatuokio. Edellämainitut edut Stea siis hyväksyy.  
 
Stean tukiehtoihin on kuitenkin yksiselitteisesti kirjoitettu, että Stea-tuella rahoitetulla työajalla ei saa olla oikeutta ”omatoimiseen harrastamiseen”. Stean nykyiset ehdot eivät siis hyväksy sitä, että 100 %:sti Stean tuella toteutettavassa hankkeessa on seuraava etu: "Työntekijä saa käyttää viikoittain tunnin työajastaan omaehtoiseen harrastamiseen/liikuntaan."  
 
Omaehtoinen harrastaminen tai liikunta tarkoittaa sitä, että työntekijä saa valitsemanaan hetkenä mennä työajalla kävelylle, kuntosalille, juoksulenkille, teatteriin, nukkumaan tai muuta sellaista. Koska kyse on puhtaasti työntekijän vapaasta valinnasta, ei Stean ehdot tätä hyväksy. Jos tällainen etu on avustuskeskuksen rahoittamalla työajalla, saattaa se periä tähän työaikaan liittyvät tuet takaisin. Käytännössä ongelman voi hoitaa esim. sopimalla paikallisesti, että 100 %:sti Stean tuella toteutettavassa hankkeessa olevalla ei ole hankkeen ajalta oikeutta omaehtoiseen harrastamiseen tai liikuntaan ja tämä korvataan hankkeen ajalta erillisellä euromääräisellä korvauksella järjestön omalla rahoituksella (ei siis Stean rahoituksella). 

Ruokailu työajalla ja Stean tuki 

Osassa järjestöjen töistä, kuten leirikeskuksissa, ruokailu on usein työsuoritusta ja ruokailu on tämän takia jo lain perusteella työaikaa. Muissa töissä tilanne ei ole yhtä selkeä. Jos järjestössä on oikeus ruokailla työajalla eikä siitä ole tallella paikallista kirjallista sopimusta tai muuta dokumenttia, olisi hyvä esim. tehdä asiasta paikallinen kirjallinen sopimus tai kirjata järjestön hallituksen pöytäkirjaan oikeus ruokailla työajalla. Ainakaan jos asiasta löytyy selkeä asiakirja tai muu dokumentaatio, ei työaikaan kuuluvan ruokatauon pitäisi olla Stealle ongelma. Suosittelen olemaan matalalla kynnyksellä ja avoimesti yhteydessä Steaan. 

Työsuhteen ehtojen muuttaminen 

Työnantajalla ei ole lähtökohtaisesti yksipuolista oikeutta muuttaa työsuhteen ehtoja. Työnantaja ei siis voi vain ilmoittaa, että jokin sovittu tai vakiintunut työsuhteen ehto (esim. liikuntaetu, oikeus ruokailla työajalla tms.) lakkaa.  
 
Kun olet jäsenemme ja järjestössäsi harkitaan mistä tahansa syystä työehtojen muuttamista, on paikallisena tukena ertolainen luottamusmies. Luottamusmies saa kaikkien jäsenten tavoin neuvontaa ja tukea Erton juristeilta.  
 
Erto on sosiaalialan järjestöjen ainoana työehdoista sopivana ammattiliittona sitoutunut toimimaan tavoilla, jotka tukevat ja auttavat sosiaalialan järjestöjä niiden erittäin merkittävässä tehtävässä tuottaa vaikuttavia ja äärimmäisen tärkeitä palveluja laajasti eri puolilla Suomea. Alueellisesti ja muutoinkin kattavia ja riittäviä palveluja ei pystytä tuottamaan ilman sosiaalialan järjestöjä. Tämänkin takia Erto toimii aktiivisesti alan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi.  
 
Luotan siihen, että kaikki Stean rahoituksen mahdolliset haasteet saadaan ratkaistua avoimuudella ja yhteistyöllä reilusti ja fiksusti myös järjestöammattilaisten kannalta. Mihinkään työehtojen heikennystalkoisiin ei Stean takia ole tarpeen ryhtyä.  
Juri Aaltonen
Juri Aaltonen Juri on Erton puheenjohtaja. Hän on työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin