Siirry suoraan sisältöön

Saako määräaikaisia työsopimuksia ketjuttaa?

Työsopimuksen ensisijainen muoto on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Lain mukaan määräaikaiselle työsopimukselle on aina oltava perusteltu syy.

Mies allekirjoittaa sopimuksen.
Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen tarkoittaa, että työnantaja solmii työntekijän kanssa samaa työtä koskevia useita määräaikaisia työsopimuksia peräkkäin. Työsopimusten ketjuttaminen ei lähtökohtaisesti ole lainvastaista, jos jokaiselle yksittäiselle sopimukselle on perusteltu syy eikä työnantajalla ole pysyvää työvoiman tarvetta. Jos ketjussa on yksikin sopimus, jolle ei ole ollut perusteltua syytä, on työsuhdetta pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.
 
Työsopimuksen ensisijainen muoto on siis toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Lain mukaan määräaikaiselle työsopimukselle on aina oltava perusteltu syy, kuten työn kausiluonteisuus tai sijaisuus.
 
Määräaikainen työsopimus on työsopimus, joka on voimassa määrätyn ajan. Työsopimus päättyy joko ennalta määriteltynä päivänä tai esimerkiksi sovitun projektin valmistuttua. Työnantajan on määräaikaista työsopimusta tehdessään ilmoitettava työntekijälle millä perusteella työsopimus solmitaan määräaikaiseksi. Määräaikaisuuden syy tulee kirjata työsopimukseen. Perusteltua syytä ei kuitenkaan tarvita, jos työnantaja tekee enintään vuoden kestävän määräaikaisen työsopimuksen pitkäaikaistyöttömän kanssa.
 
Jos et tiedä määräaikaisen työsopimuksesi perustetta, kysy sitä työnantajaltasi. Työnantajan on pystyttävä todistamaan, että yrityksellä on perusteltu syy määräaikaiselle työsopimukselle.
 
Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen tarkoittaa, että työnantaja solmii työntekijän kanssa samaa työtä koskevia useita määräaikaisia työsopimuksia peräkkäin. Näin tapahtuu valitettavan usein.
 
Työsopimusten ketjuttaminen ei ole lainvastaista, jos jokaiselle yksittäiselle sopimukselle on perusteltu syy. Jos ketjussa on yksikin sopimus, jolle ei ole ollut perusteltua syytä, on työsuhdetta pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisten työsopimusten toistuva solmiminen ei ole sallittua myöskään silloin, kun sopimusten lukumäärä, yhteenlaskettu kesto tai niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.
 
Työnantaja ei määräaikaisia työsopimuksia tekemällä saa kiertää toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen liittyvää työsuhdeturvaa, johon sisältyy esimerkiksi työntekijän oikeus irtisanoutua työstään. Erton jäsenet kysyvät usein työsuhdeneuvonnastamme, onko heidän työnantajallaan pysyvä työvoiman tarve.
 
Valitettavasti lainsäädäntö ei kuitenkaan tarjoa meille avuksi aikamäärettä tai työsopimusten lukumäärää, jonka perusteella voitaisiin suoraan jokaisessa tilanteessa todeta, onko työnantaja tehnyt peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia lainvastaisesti. Arviointi on tehtävä erikseen kussakin tapauksessa.
 
Arvioinnissa otetaan huomioon määräaikaisuuden peruste, työsopimusten lukumäärä ja yhteenlaskettu kesto sekä sopimusten välissä kulunut aika. Mitä pidempään ja säännöllisemmin määräaikaisia työsopimuksia ketjutetaan, sitä todennäköisempää myös on, että työvoiman tarve on pysyvä.
 
Työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä ole matalalla kynnyksellä yhteydessä työsuhdeneuvontaamme. Katso työsuhdeneuvonnan yhteystiedot ›
 
Heli Luukkonen
Heli Luukkonen Heli työskentelee Ertossa juristina. Hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin