Siirry suoraan sisältöön

Kuinka paljon nollatuntisopimuksella pitää tehdä töitä?

Nollatuntisopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat, että työn määrä vaihtelee tiettyjen tuntien välillä. Onko minimin ylittävät työvuorot pakko tehdä?

Nuori nainen miettii
Nollatuntisopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat, että työn määrä vaihtelee tiettyjen tuntien välillä. Vähintään töitä on tehtävä sopimuksen minimimäärä. Tosin monilla nollasopimuslaisilla työtuntien minimi on nolla.
 
Jos työsopimuksessa lukee, että työntekijä tekee töitä 0–40 tuntia viikossa, työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä yhtäkään työtuntia, eikä työnantajallakaan ole velvollisuutta tarjota töitä lainkaan. Tällainen sopimus on työntekijän kannalta huono, etenkin jos työnteolla olisi tarkoitus tulla toimeen.
 
Nollasopimukseen kannattaakin neuvotella nollaa suurempi minimi, kuten esimerkiksi 10 viikkotyötuntia. Sopimus sitoo työntekijää ja työnantajaa: Työnantaja sitoutuu tarjoamaan töitä 10 viikkotyötuntia ja työntekijä työskentelemään tämän verran. Tästä voidaan poiketa vain yhdessä sopimalla.
 

Onko nollatuntisopimuksissa työsuhdeturvaa?

 
Tietyissä tilanteissa työnantaja tarvitsee vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän suostumuksen, jotta hän voi merkitä säännöllisen työajan tunteja työvuoroluetteloon.
 
Työvuoron merkitseminen työvuoroluetteloon edellyttää työntekijän suostumusta, jos säännöllistä työaikaa on tarkoitus sijoittaa niiden viikonpäivien ja/tai kellonaikojen ulkopuolelle, jotka työntekijälle on työsuhteen alkaessa ilmoitettu tai joista on kirjallisessa työsopimuksessa sovittu.
 
Työvuoron merkitseminen työvuoroluetteloon edellyttää työntekijän suostumusta myös, jos työaika ylittäisi vaihtelevan työajan sopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan. Jos työntekijän työajaksi olisi sovittu esimerkiksi 10–40 tuntia viikossa, suostumus tarvittaisiin vähimmäistyöajan (kymmenen tuntia) ylittävään osaan, joka merkitään työvuoroluetteloon.
 

Onko minimityötunnit ylittävät työvuorot otettava vastaan?

 
Nollatuntisopimuksessa työntekijän ei ole pakko ottaa vastaan tarjottuja työvuoroja silloin, kun ne ylittävät sopimuksessa sovitun minimityötuntien määrän. Tosin minimityötunnit ylittävien töiden tarjoaminen saattaa loppua kokonaan, jos työvuoroja ei syystä tai toisesta ota vastaan.
 

Entä mitä jos tekee koko ajan minimityötunteja enemmän töitä?

 
Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä ja työnantajan työvoiman tarve osoittavat, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.
 
Toteutuneiden työtuntien määrä osoittaisi tarvetta määritellä vähimmäistyöaika olemassa olevaa korkeammaksi, jos tarkastelujaksolla olisi voitu tehdä työtä korkeamman vähimmäistyöajan puitteissa. Jos työajaksi on sovittu esimerkiksi 0–40 tuntia viikossa ja toteutunut viikkotyöaika tarkastelujaksolla on säännönmukaisesti ollut viisi tuntia tai sitä korkeampi, tarkastelu lähtökohtaisesti ilmentäisi tarvetta nostaa viikkokohtainen vähimmäistyöaika vähintään viiteen tuntiin.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin