Siirry suoraan sisältöön

Kuinka paljon voin saada lomaa?

Lomaa ansaitaan yleensä 2,5 tai 2 päivää jokaiselta työssäolokuukaudelta. Määrä riippuu siitä, kuinka pitkään on ollut saman työnantajan palveluksessa.

Nainen katsoo merelle päin.

Lomaa kertyy kaikesta työstä, lyhyistäkin työsuhteista. Loman pituus vaihtelee sen mukaan, paljonko työskentelee ja kuinka pitkään on ollut saman työnantajan palveluksessa.

Työssäoloaikaa ei tarkastella kalenterivuosien mukaan, vaan 1.4.–31.3. väliseltä ajalta. Tätä ajanjaksoa kutsutaan lomanmääräytymisvuodeksi.
 
Lomapäiviksi lasketaan myös lauantait. Jos lomaa on esimerkiksi 10 päivää ja sen aloittaa maanantaina, töihin pitää palata seuraavan viikon perjantaina.
 

Työsuhteeni on kestänyt yli vuoden, kuinka pitkä lomani on?

 
Kun työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä vähintään vuoden, lomaa kertyy 2,5 arkipäivää jokaiselta kuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään ylöspäin. Täyden vuosiloman pituus on siis yhteensä 30 lomapäivää..
 
Kannattaa myös tarkistaa, mitä oman alan työehtosopimuksessa sanotaan lomista. Joissain työehtosopimuksissa on esimerkiksi sovittu, että pitempään alalla työskennelleet ansaitsevat lomaa 3 päivää jokaiselta kuukaudelta.
 

Työsuhteeni on kestänyt alle vuoden, kuinka pitkä lomani on?

 
Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomaa kertyy 2 arkipäivää jokaiselta kuukaudelta. Jos siis olet aloittanut työpaikassasi edellisen vuoden heinäkuussa, lomasi pituus on 18 päivää.
 

Olen osa-aikainen, paljonko saan lomaa?

 
Vähintään 14 työpäivää tai 35 tuntia kuukaudessa työskentelevät ansaitsevat 2 tai 2,5 lomapäivää jokaiselta työssäolokuukaudelta. Alle vuoden työsuhteessa olleet ansaitsevat 2 ja yli vuoden työsuhteessa olleet 2,5 lomapäivää.  
 
Esimerkiksi puolipäiväistä osa-aikatyötä tekevälle lomaa kertyy jokaiselta työssäolokuukaudelta 2 päivää, jos hän on ollut saman työnantajan palveluksessa alle vuoden. Eli syyskuun alusta lähtien töitä tehnyt ansaitsee seuraavana kesänä 14 lomapäivää. Jos loma alkaa maanantaina, paluu töihin koittaa keskiviikkona kahden kokonaisen viikon kuluttua. Lauantait lasketaan lomapäiviksi.
 

Teen vain vähän töitä, kuinka pitkä lomani on?

 
Alle 35 tuntia kuukaudessa työskentelevälle kertyy loman sijaan vapaapäiviä. Niitä kertyy 2 päivää jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolloin työsuhde on voimassa. Työntekijä saa itse päättää, pitääkö hän vapaata vai haluaako hän vapaan rahana.
 
Kannattaa muistaa, että lomapäiviä kertyy myös esimerkiksi perhevapaiden, sairausloman ja opintovapaan ajalta, mutta ei loputtomiin. Lue lisää vuosiloman kertymisestä poissaollessa.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin