Siirry suoraan sisältöön

Minulla on jo työ – saanko ottaa toisen työpaikan?

Vapaa-ajallaan saa tehdä mitä haluaa – vaikka toista työtä! Omalle työnantajalle pitää kuitenkin olla lojaali.

Mies tarjoaa kättään kättelemistä varten.
Perustuslaissa sanotaan, että jokaisella on oikeus tehdä sellaista työtä kuin haluaa. Työsopimuslaissa kuitenkin määritellään, että omalle työnantajalle täytyy olla lojaali. Se tarkoittaa, että sellaista toista työtä, joka selvästi kilpailee muun työn kanssa ja vahingoittaa työnantajaa, ei työsuhteessa oleva saa tehdä.
 

Haluaisin aloittaa toisen työn tekemisen – kenen kanssa puhun asiasta?

 
Jos suunnittelet muiden työpaikkojen hakemista tai toisessa työssä aloittamista, etkä ole varma, onko uusi työ kiellettyä kilpailevaa toimintaa, aloita keskustelemalla oman työnantajan kanssa asiasta. Myös Erton työsuhdeneuvonta auttaa epäselvissä tilanteissa.
 
Työsopimuslain mukaan työsuhteisella työntekijällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa työnantajalle sivutoimisesta eli toisesta työstä, mutta työsopimuksessa tällainen ehto voi olla. Esimerkiksi kunnallisia viranhaltijoita koskevat kuitenkin omat lakipykälänsä. Heidän täytyy pyytää toiseen työpaikkaan työnantajan lupa.
 
Muista, että kaikki riidat on helpompi selvittää etukäteen kuin jälkikäteen. Jos työnantajan mielestä toinen työsi kilpailee hänen toimintansa kanssa, ettekä ole puhuneet työn aloittamisesta, saattaa hän päättää työsuhteesi – joko laillisesti tai laittomasti.
 

Millaista työtä siis voin tehdä oman työni lisäksi?

 
Kun pohditaan, vahingoittaako toinen kilpaileva työ työnantajaa, otetaan huomioon työn luonne ja työntekijän asema. Mitä enemmän työsi on suorittavan tason työtä, eikä asiantuntija- tai johtotason työtä, sen todennäköisemmin saat tehdä työtä myös muille saman alan työnantajille. Selvästi kiellettyä voi olla perustaa vaikka oman työnantajan kanssa kilpaileva yritys, joka havittelee samoja asiakkaita. Maalaisjärjelläkin ajateltuna ymmärtää, että se vahingoittaa omaa työnantajaa.
 
Jos teet esimerkiksi kokopäiväisesti töitä, voit ottaa jaksamisesi mukaan toiselta alalta työpaikan, jota teet vapaa-ajallasi satunnaisesti. Osa-aikatyössä saat ottaa vapaammin muita työpaikkoja. Silloin lojaaliutta omalle työnantajalle arvioidaan hieman väljemmin, koska osa-aikatyötä tekevän on saatava ansaita lisätienestiä jostain muualta.
 
Toinen työ ei saa haitata päätyön tekemistä, eikä rasittaa muutenkaan liikaa. Sinun on jaksettava tehdä omaa työtäsi ja esimerkiksi levättävä tarpeeksi työvuorojen välillä. Jos työnantaja huomaa sinun uupuvan, on hänen puututtava asiaan. Pääsääntöisesti saat kuitenkin tehdä vapaa-ajallasi mitä haluat.
 
Työsopimuksessasi voi olla kirjauksia velvollisuudesta ilmoittaa työnantajalle muista sivutoimista, mutta siinä ei voida määritellä, ettet saisi tehdä mitään toista työtä.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin