Siirry suoraan sisältöön

Miten minä hyödyn työehtosopimuksesta?

Työehtosopimus varmistaa työntekijälle lakia paremmat edut työelämään.

Naurava nainen.
Työehtosopimus eli tessi ja työsopimus ovat kaksi eri asiaa. Työsopimuksen neuvottelet itse työnantajasi kanssa. Työehtosopimuksen neuvottelevat puolestasi työntekijää edustava ammattiliitto ja työnantajaa edustava työnantajaliitto. Työehtosopimus varmistaa työntekijöille laissa määriteltyä paremmat oikeudet työelämään.
 
Työehtosopimuksessa määritellään alan vähimmäispalkat. Niitä ei säädetä laissa. Saat työehtosopimuksen ansiosta myös esimerkiksi yleiskorotuksia palkkaasi, sairaana ollessasi palkan pidemmältä ajalta, palkallisia arkipyhävapaita, palkkaa äitiys- tai isyysvapaalta ja lomarahaa.
 

Miksi pelkkä työsopimus ei riitä?

 
Työsopimus on jokaisen henkilökohtainen sopimus työnantajan kanssa. Siihen voi olla vaikea neuvotella tiettyjä asioita, kuten osaa palkankorotuksista, jotka työntekijä saa pyytämättä. Siksi on hyvä, että työsopimuksen lisäksi löytyy alalla käytetty työehtosopimus.
 
Työehtosopimuksella sovitaan juuri kyseiselle alalle sopivista työehdoista, kuten työajoista ja palkoista. Työehtosopimuksessa on sovittu myös työpaikkojen luottamusmiehistä. Työnantajan on helpompi neuvotella yhden työntekijän kanssa kuin kaikkien. Luottamusmiehellä taas on esimerkiksi parempi irtisanomissuoja kuin tavallisella työntekijällä.
 
Työntekijöitä edustava liitto on vahvempi neuvottelemaan kuin sinä yksin. Kun liitot neuvottelevat keskenään, parannetaan yhden työntekijän sijaan kaikkien työntekijöiden asemaa.
 

Ketkä kaikki hyötyvät työehtosopimuksesta?

 
Työehtosopimukset koskettavat suurinta osaa työntekijöistä. Ne neuvotellaan tietyille aloille tai tiettyyn yritykseen. Jotta ammattiliitto voisi neuvotella työehtosopimuksen, täytyy tarpeeksi monen työntekijän alalla kuulua liittoon. Kun tarpeeksi moni työnantajista samalla alalla kuuluu työnantajaliittoon, kaikkien alalla olevien työnantajien täytyy noudattaa sopimusta. Silloin puhutaan yleissitovasta työehtosopimuksesta.
 
Yleissitova työehtosopimus on koko alan etu. Työnantajat eivät voi silloin kilpailla epäreiluilla ehdoilla, esimerkiksi maksamalla puolta pienempää palkkaa kuin kilpailevat yritykset.
 
Työehtosopimus takaa työntekijälle minimiedut, joista työnantajien on pidettävä kiinni. Työnantajat voivat kuitenkin aina tarjota työntekijälle työehtosopimuksessa määriteltyjä etuja parempia etuja.
 
Joillain aloilla ei kuitenkaan ole työehtosopimuksia. Esimerkiksi Erton jäsenistä mainostoimistoille ja eläinklinikoille ei ole vielä saatu neuvoteltua työehtosopimusta. Erto suositteleekin, että alalla, jolla omaa työehtosopimusta ei vielä ole, noudatetaan Erton yleistä runkosopimusta ja Erton vähimmäispalkkasuosituksia.
 
Erton tavoitteena on, että kaikille ertolaisille aloille saadaan työehtosopimus.
 
Jos haluat ymmärtää lisää työehtosopimuksesta, tutustu sivuiltamme löytyvään Työehtosopimusten ABC:hen.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin