Siirry suoraan sisältöön

Onko työntekijä turvassa yrityskaupassa?

Yrityskauppa on jännittävä tilanne työntekijälle – onneksi työsopimuslaki turvaa selustan uuden edessä. Ja voi yrityskaupasta seurata jotain hyvääkin!

Mies ja nainen käyvät läpi sopimuspaperia.
Moni ajattelee, että vanhassa vara parempi. Tuttuun ja turvalliseen on helppo jäädä, ja sen takia yrityskauppa voi jännittää. Työntekijää saattaa pelottaa, että saa pian potkut tai työehdot huononevat.
 
 Yrityskaupasta voi kuitenkin seurata jotain hyvääkin. Yrityskaupoilla tavoitellaan yleensä positiivisia asioita – joko yrityksen kasvua tai etuja – ja työntekijän asema voi parantua niiden myötä. Työntekijälle voi avautua uusia mahdollisuuksia etenemiseen tai kehittymiseen. Yrityskauppa ei siis ole pelkästään uhka, vaan myös mahdollisuus.
 

Miten yrityskauppa vaikuttaa työntekijään? 

 
Yrityskauppoja on erilaisia. Osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi eli fuusioitua  tai sitten kyse voi olla siitä, että yrityksen liiketoiminta tai sen itsenäinen osa myydään toiselle yritykselle, joka jatkaa toimintaa. Liiketoiminnan myyntiä kutsutaan liikkeen luovutukseksi.
 
Osakekaupassa osakkeet vain vaihtavat omistajaa eli yrityksen omistajat vaihtuvat. Työntekijöiden työsuhteiden kannalta tällainen yrityskauppa ei tarkoita mitään, vaan työsuhde jatkuu aivan entisenlaisena. Omistajanvaihdos saattaa käytännössä vaikuttaa yrityksen strategiaan, mutta yleensä omistajan muuttuminen ei juuri vaikuta työntekijöiden tekemään työhön varsinkaan suuryrityksessä.
 
Isoissa yrityksissä työntekijät eivät välttämättä edes tiedä, kuka osakkeet omistaa. Mitä pienempi yritys on, sitä todennäköisempää on, että omistajan vaihtuminen vaikuttaa myös työntekijään. Pienissä yrityksissä yrityksen omistajalla on yleensä suurempi rooli. Myöskään sulautuminen ei vaikuta työntekijöiden työsuhteisiin.
 
Kun yrityksen liiketoiminta tai sen osa myydään, täyttää kyseinen kauppa yleensä työsopimuslain tarkoittaman liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön. Silloin yrityksen työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksessa liiketoiminnan mukana toiselle työnantajalle, joka jatkaa liiketoiminnan harjoittamista samankaltaisesti. Työsopimuslaki pitää työntekijän puolia, eikä yritys voi luovuttaa liiketoimintaa toiselle yritykselle ilman, että työntekijät siirtyisivät mukana. Se olisi lainvastaista.
 

Mitä tarkoittaa, että työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen mukana?

 
Kun yritys myy liiketoimintansa tai sen osan toiselle yritykselle, työsuhteet siirtyvät kaupassa uudelle omistajalle. Työntekijät siirtyvät tällöin vanhoina työntekijöinä. Tämä tarkoittaa, että työsuhteen alkamispäivä ei muutu ja esimerkiksi lomakertymät säilyvät. Mitään työsuhteen ehtoja ei saa heikentää liikkeen luovutuksessa. Esimerkiksi palkan on pysyttävä ennallaan. Jos uusi omistaja ei voi tarjota jotain vanhaa etua sellaisenaan työntekijälle, on se hyvitettävä jotenkin. Esimerkiksi jos työntekijä on saanut vanhassa työpaikassa liikuntaseteleitä, pitää uudessakin saada tai edun menettäminen on korvattava.
 
Vaikka työsopimuslaki turvaa työntekijän aseman liikkeen luovutuksissa, ei työntekijöillä enää liikkeen luovutuksen jälkeen ole erityissuojaa mahdollisia irtisanomisia vastaan. Se tarkoittaa, että jossain vaiheessa edessä voi olla irtisanominen, jos esimerkiksi töitä ei enää ole tarjota kaikille.
 

Miten työntekijän kannattaa suhtautua liikkeen luovutukseen?

 
Muutos on olennainen osa työelämää. Vaikka työntekijän asema on melko turvattu liikkeen luovutuksessa, jotkut uudet asiat, kuten esimerkiksi uudet työkaverit ja vähän erilaiset työolosuhteet, on pakko hyväksyä. Kannattaa muistaa, että ilman yrityskauppaakin asiat voivat muuttua.
 
Työntekijän kannattaa kuitenkin olla valppaana. Liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijälle saatetaan tarjota uutta työsopimusta. Sellaista ei ole pakko tehdä, jos uuden sopimuksen edut tuntuvat vanhaa huonommilta tai siitä löytyy jonkinlainen kummallinen ehto. Työntekijän työsuhde jatkuu normaalisti vanhan sopimuksen mukaisesti, vaikka uuden työsopimuksen tekemiseen ei suostuisi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin